Stichting Ivera

Het IVERA- protocol is het antwoord van wegbeheerders en industrie op de vraag naar standaardisering van datacommunicatie tussen verkeersregeltoestellen en daarmee verbonden centrale computersystemen. De ontwikkeling en het beheer van het protocol is in handen van Stichting Ivera dat tevens de uitgifte van licenties verzorgt.

 

Terugblik Kenniscafé Cybersecurity bij VRI’s van 27 september 2023

We kijken terug op een succesvol Kenniscafé over Cybersecurity bij VRI’s: Hoe houden we het veilig en werkbaar? Deze keer waren we te gast bij het Innovatielab van de ASTRIN Smart Infra Academy in Den Bosch. In de pauze konden de deelnemers even een kijkje nemen in het Training & Innovatielab. En ter afsluiting was er een gezellige netwerkborrel om nog even met elkaar na te praten. Akke Drentje (voorzitter IVERA) en Willem Hartman (voorzitter ASTRIN Smart Infra Academy) openden het Kenniscafé. De presentaties van het Kenniscafé staan inmiddels op de website van IVERA:
Lees meer

Uitnodiging: Kenniscafé Cybersecurity bij VRI’s op 27 september 2023

Op woensdag 27 september organiseren Stichting IVERA en ASTRIN Smart Infra Academy gezamenlijk een Kenniscafé over Cybersecurity bij VRI’s: Hoe houden we het veilig en werkbaar?x

We hebben een mooi programma samengesteld met o.a. een workshop door twee ethical hackers en een interactieve discussie over hoe houden we de systemen veilig en tegelijk de werklast onder controle. We sluiten af met een borrel om gezellig na te praten.

Voor programma zie hier…

Uitnodiging Ivera kenniscafe 27 september 2023

Staken activiteiten Stichting Ivera en uitgifte Ivera-licenties

Het bestuur van de Stichting Ivera heeft het besluit genomen om de activiteiten van de stichting te staken. De stichting zal nog blijven bestaan voor het afronden van de lopende verplichtingen. Voor de besteding van de resterende gelden wordt een doel vastgesteld dat in lijn ligt met de statuten van de stichting. Zodra alle verplichtingen zijn afgerond wordt de stichting opgeheven.

Dit betekent dat vanaf 1 juni 2021 geen IVERA-licenties meer kunnen worden aangevraagd en IVERA-licentiecertificaten worden uitgegeven.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@ivera.nl.

Gebruik en kosten IVERA-licenties per 1 januari 2021

De Stichting Ivera brengt voor het gebruik van het IVERA-protocol vanaf 1 januari 2021 geen bijdrage in de ontwikkelkosten meer in rekening. Nieuwe licenties worden uitgegeven (op verzoek) tegen administratiekosten (€ 50,00), bijvoorbeeld indien een licentie moet worden geleverd als besteksverplichting.

Lees Meer »

Gebruik en kosten IVERA-licenties

Uitfasering activiteiten Stichting Ivera

Het bestuur van de Stichting Ivera heeft het besluit genomen om de activiteiten van de stichting gefaseerd te staken. De stichting zal blijven bestaan totdat de lopende verplichtingen zijn afgerond. Hieronder valt onder andere de ontwikkeling van IVERA-RIS en de IVERA-Analyser. Voor de besteding van de resterende gelden wordt een doel vastgesteld dat in lijn ligt met de statuten van de stichting.

Lees Meer »

Verleden, heden en toekomst borgen landelijke Ivera-standaarden

Tijdens het online Ivera Kenniscafé van 7 oktober 2020 informeerde de voorzitter van Ivera, Akke Drentje, de wegbeheerders over de toekomst van de Stichting Ivera en het Ivera-protocol. De Stichting Ivera is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het Ivera-protocol. Daarnaast heeft de stichting de certificatie van (i)VRI’s verzorgd, zodat wegbeheerders weten of een installatie aan het Ivera-protocol voldoet.

Lees Meer »

IVERA Kenniscafé op 7 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober 2020 organiseert Stichting IVERA een online Kenniscafé over alle ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en het beheer van de landelijke standaarden voor de iVRI. We hebben een mooi, aangepast programma opgesteld om elkaar in deze bijzondere tijd toch te kunnen ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en al uw vragen te beantwoorden. De inhoud is niet anders, alleen de ervaring… en online geeft veel mooie mogelijkheden. U kunt dit Kenniscafé volgen via een livestream en via een eventapp zijn we in contact met elkaar.

Lees Meer »

Nieuwe voorzitter en koers Ivera

Akke Drentje is benoemd tot voorzitter van Stichting IVERA. Zij volgt Jeannet van Arum op. Akke Drentje is beleidsmedewerker Verkeersmanagement Beheer en Onderhoud Wegen bij de Provincie Gelderland en sinds december 2019 bestuurslid van Stichting IVERA.

Lees Meer »

Terugblik IVERA Kenniscafé van 18 september 2019

Tijdens het IVERA Kenniscafé op 18 september 2019 in Houten presenteerde Nico van Beugen (gemeente Deventer) de ervaringen opgedaan in de pilot met prioritering bij verkeerslichten (iVRI’s) voor meerdere speciale groepen (zoals bijvoorbeeld hulpdiensten, bussen en vrachtauto’s) in Deventer. Doel van de pilot was om te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere.

Lees Meer »

Cyber security aspecten iVRI

Tijdens het IVERA Kenniscafé op woensdag 12 december 2018 verzorgde Willem de Boer van Technolution een workshop over cyber security aspecten iVRI. Cyber security is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van moderne systemen, omdat deze meer en meer met het internet verbonden zijn. De digitalisering brengt grote voordelen en leidt tot vele nieuwe mogelijkheden, ook voor de iVRI.

Lees Meer »

IVERA-protocol

Hierin is de datacommunicatiestandaard vastgelegd voor verkeersregeltoestellen en de daarmee verbonden centrale computersystemen. Door het implementeren van het IVERA-protocol zijn verkeersregelinstallaties en centrales van verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. De protocolspecificatie is bovendien vrij beschikbaar, zodat andere fabrikanten zich bij het open communicatienetwerk kunnen aansluiten.

De Stichting IVERA staat open voor iedere suggestie om het protocol verder te verbeteren. Ideeën en voorstellen hiervoor zijn welkom. Om interpretatieverschillen zoveel mogelijk te voorkomen, hebben fabrikanten en wegbeheerders afgesproken dat deze nieuwe versie van het protocol voorlopig bindend is.
Verbetervoorstellen kunt u mailen naar info@ivera.nl