Stichting Ivera

Het IVERA- protocol is het antwoord van wegbeheerders en industrie op de vraag naar standaardisering van datacommunicatie tussen verkeersregeltoestellen en daarmee verbonden centrale computersystemen. De ontwikkeling en het beheer van het protocol is in handen van Stichting Ivera dat tevens de uitgifte van licenties verzorgt.

Eerste iVRI-certificaten Ivera in zicht

De Stichting Ivera verwacht in april 2018 de eerste certificaten uit te kunnen geven voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“ iVRI’). Met deze certificaten kunnen de leveranciers van iVRI’s aantonen dat de externe koppelvlakken van hun installatie voldoen aan de voorgeschreven specificaties. Het Ivera-certificaat biedt wegbeheerders het vertrouwen dat de geleverde iVRI’s de connectiviteit bieden die zij nodig hebben.

Lees Meer »

De toekomst van de iVRI: Kenniscafé op 17 januari 2018

Op 17 januari 2018 organiseert Stichting IVERA in samenwerking met CVN, IVER en LVMB een interactief Kenniscafé: ‘De toekomst van de iVRI.’

Lees Meer »

Ivera streeft naar toetreding Sweco, RHDHV en Technolution

De Stichting Ivera zal RHDHV, Sweco en Technolution uitnodigen om toe te treden tot haar bestuur. Dit zei Freek van der Valk, voorzitter van Ivera, gisteren tijdens het Ivera Kenniscafé in Houten. Uitgangspunt is dat alle partijen die belang hebben bij beheer en certificatie van de koppelvlakken van de iVRI in Ivera worden verenigd. Met RHDHV, Sweco en Technolution zal in de komende weken overleg worden gevoerd om de mogelijkheden voor bestuurlijke verbreding van Ivera te onderzoeken.

Lees Meer »

IVERA-protocol

Hierin is de datacommunicatiestandaard vastgelegd voor verkeersregeltoestellen en de daarmee verbonden centrale computersystemen. Door het implementeren van het IVERA-protocol zijn verkeersregelinstallaties en centrales van verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. De protocolspecificatie is bovendien vrij beschikbaar, zodat andere fabrikanten zich bij het open communicatienetwerk kunnen aansluiten.

De Stichting IVERA staat open voor iedere suggestie om het protocol verder te verbeteren. Ideeën en voorstellen hiervoor zijn welkom. Om interpretatieverschillen zoveel mogelijk te voorkomen, hebben fabrikanten en wegbeheerders afgesproken dat deze nieuwe versie van het protocol voorlopig bindend is.
Verbetervoorstellen kunt u mailen naar info@ivera.nl