Stichting Ivera

Het IVERA- protocol is het antwoord van wegbeheerders en industrie op de vraag naar standaardisering van datacommunicatie tussen verkeersregeltoestellen en daarmee verbonden centrale computersystemen. De ontwikkeling en het beheer van het protocol is in handen van Stichting Ivera dat tevens de uitgifte van licenties verzorgt.

Ivera streeft naar toetreding Sweco, RHDHV en Technolution

De Stichting Ivera zal RHDHV, Sweco en Technolution uitnodigen om toe te treden tot haar bestuur. Dit zei Freek van der Valk, voorzitter van Ivera, gisteren tijdens het Ivera Kenniscafé in Houten. Uitgangspunt is dat alle partijen die belang hebben bij beheer en certificatie van de koppelvlakken van de iVRI in Ivera worden verenigd. Met RHDHV, Sweco en Technolution zal in de komende weken overleg worden gevoerd om de mogelijkheden voor bestuurlijke verbreding van Ivera te onderzoeken.

Lees Meer »

Sweco en Technolution op Kenniscafé Ivera 6 op september

Op 6 september zullen sprekers van Sweco en Technolution tijdens het Kenniscafé van Ivera hun visie geven op de uitrol van de iVRI in Nederland. Sweco zal daarbij ingaan op de ITS-applicatie die het bedrijf voor de iVRI heeft ontwikkeld. Technolution zal uitleggen hoe de verkeerscentrales van de toekomst optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de iVRI aan wegbeheerders biedt.

Lees Meer »

Eerste iVRI in Noord-Holland in gebruik!

De eerste intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) van leverancier Swarco bij de provincie Noord-Holland is in gebruik. De iVRI regelt sinds 4 juli het verkeer op de kruising van de Drie Merenweg en de Paviljoenlaan bij Hoofddorp.

Lees Meer »

IVERA-protocol

Hierin is de datacommunicatiestandaard vastgelegd voor verkeersregeltoestellen en de daarmee verbonden centrale computersystemen. Door het implementeren van het IVERA-protocol zijn verkeersregelinstallaties en centrales van verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. De protocolspecificatie is bovendien vrij beschikbaar, zodat andere fabrikanten zich bij het open communicatienetwerk kunnen aansluiten.

De Stichting IVERA staat open voor iedere suggestie om het protocol verder te verbeteren. Ideeën en voorstellen hiervoor zijn welkom. Om interpretatieverschillen zoveel mogelijk te voorkomen, hebben fabrikanten en wegbeheerders afgesproken dat deze nieuwe versie van het protocol voorlopig bindend is.
Verbetervoorstellen kunt u mailen naar info@ivera.nl