Tijdens de CVN-vergadering op woensdag 11 juli 2018 heeft Ivera de testresultaten bekend gemaakt van de afgeronde certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI (“intelligente verkeersregelinstallaties”) én de eerste Ivera-certificaten uitgereikt aan de iVRI-leveranciers.

Stichting Ivera heeft in samenwerking met (geaccrediteerde) certificatiepartner TASS International de certificatieprocedure voor de iVRI opgezet. De testprocedures voor de belangrijkste vier koppelvlakken IVERA-TLC, IVERA-APP, RIS-FI en TLC-FI zijn door TASS International uitgevoerd en vormen de basis voor de eventuele toekenning van een Ivera-certificaat aan de geteste systemen.

Het Ivera-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Jeannet van Arum, voorzitter Ivera, overhandigde tijdens de CVN-vergadering het Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers: Swarco Nederland B.V., Vialis B.V., Dynniq B.V. en Ko Hartog Verkeerstechniek B.V.

Uitreiking Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers

Uitreiking Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers.
Van links naar rechts: Edwin Henning (Ko Hartog), Willem Mak (Vialis), Peter Bouwens (Dynniq) en Freek van der Valk (Swarco)

Ivera zorgt sinds 1999 voor de certificatie van het koppelvlak tussen de klassieke VRI en de verkeerscentrale die de installatie aanstuurt en beheert. De architectuur van de iVRI kenmerkt zich door een bredere connectiviteit en kent daardoor zes externe koppelvlakken.

De integriteit van de belangrijkste vier van die koppelvlakken wordt vanaf juli 2018 gewaarborgd door het nieuwe Ivera-certificaat. Controle van de andere twee koppelvlakken (onder andere VLOG3) zal in de loop van 2018 aan de certificatieprocedure worden toegevoegd.

De licentie certificaten voor het Ivera-protocol 4.00 (de iVRI) kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van Ivera (via de leveranciers). De kosten die wegbeheerders maken voor de aanschaf van een Ivera-gecertificeerde iVRI zijn gelijk aan de huidige kosten van het Ivera-certificaat: € 500,00 voor de aanschaf van een nieuwe installatie en € 50,00 voor de upgrade van een bestaande verkeersregelinstallatie tot iVRI.