Gebruik en kosten IVERA-licenties per 1 januari 2021x

4 februari 2021 in Actueel

Per 1 januari 2021 stopt de Stichting Ivera met het innen van IVERA-licentiegelden in verband met de landelijke iVRI standaarden waar het IVERA-protocol onderdeel van is.

Gebruik licentie

De Stichting Ivera verstrekt licenties, via leveranciers aan wegbeheerders, voor gebruik van het IVERA-protocol. De licenties zijn uitsluitend gebonden aan het met type en serienummer aangeduide verkeersregeltoestel. Ook vermeldt de licentie de locatie waar deze (als eerste) is geïnstalleerd.

Kosten licentie

De Stichting Ivera brengt voor het gebruik van het IVERA-protocol vanaf 1 januari 2021 geen bijdrage in de ontwikkelkosten meer in rekening. Nieuwe licenties worden uitgegeven (op verzoek) tegen administratiekosten (€ 50,00), bijvoorbeeld indien een licentie moet worden geleverd als besteksverplichting.

De stichting Ivera richt zich in 2021 op de ontwikkeling van IVERA-RIS en de IVERA-Analyser. Zodra alle verplichtingen zijn afgerond, naar verwachting eind Q3 2021, neemt het bestuur een definitief besluit over opheffen van de Stichting Ivera per 1 januari 2022 en kunnen afspraken gemaakt worden om de assets van de stichting over te dragen aan de landelijke iVRI governance.

Gebruik en kosten IVERA-licenties

Nieuwe voorzitter en koers Ivera

1 april 2020 in Actueel

Akke Drentje is benoemd tot voorzitter van Stichting IVERA. Zij volgt Jeannet van Arum op. Akke Drentje is beleidsmedewerker Verkeersmanagement Beheer en Onderhoud Wegen bij de Provincie Gelderland en sinds december 2019 bestuurslid van Stichting IVERA.

Tevens heeft Ivera Eric Greweldinger verwelkomt als nieuw bestuurslid. Eric Greweldinger is verkeersontwerper/specialist DVM – afdeling Leefomgeving – bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Siemens heeft zich teruggetrokken uit het bestuur omdat Siemens geen (i)VRI’s meer ontwikkelt.

Als Ivera hebben we ons, gesteund door de achterban, toegespitst op de Ivera-koppelvlakken. We zien daarbij twee belangrijke pijlers, te weten samenwerking in de keten en onderhouden en doorontwikkelen van de standaarden en testtools. Samenwerking is nodig omdat de Ivera-koppelvlakken voor de iVRI onderdeel zijn van een grote keten. Het onderhouden en doorontwikkelen van de Ivera-standaarden heeft vorig jaar geresulteerd in IVERA 4.1 waarin Intergroen wordt ondersteund. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats voor de ontwikkeling van IVERA-RIS wat in de behoefte voor beheer van de RIS-en door wegbeheerders voorziet.

Terugblik IVERA Kenniscafé van 18 september 2019

23 september 2019 in Actueel

Tijdens het IVERA Kenniscafé op 18 september 2019 in Houten presenteerde Nico van Beugen (gemeente Deventer) de ervaringen opgedaan in de pilot met prioritering bij verkeerslichten (iVRI’s) voor meerdere speciale groepen (zoals bijvoorbeeld hulpdiensten, bussen en vrachtauto’s) in Deventer. Doel van de pilot was om te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere.

De wegbeheerders bespraken de werking van het nieuwe governance model voor landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten. Verder werd aandacht besteed aan het landelijke gestandaardiseerd iVRI configuratie formulier dat door Talking Traffic wordt ontwikkeld. En praatte Herman van der Vliet de deelnemers bij over de stand van zaken van de doorontwikkeling van het IVERA-protocol en certificering.

De presentaties van het IVERA Kenniscafé kunt u hieronder downloaden:

IVERA Kenniscafé donderdag 20 juni 2019

9 mei 2019 in Actueel

Op 20 juni 2019 organiseert Stichting IVERA weer een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en de doorontwikkeling van het IVERA-protocol.

Datum: donderdag 20 juni 2019

Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur, incl. een broodjeslunch en aansluitend een netwerkborrel

Locatie: De Roskam, Plein 25, Houten

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma en een link om aan te melden.

Cyber security aspecten iVRI

7 januari 2019 in Ivera Nieuws

Tijdens het IVERA Kenniscafé op woensdag 12 december 2018 verzorgde Willem de Boer van Technolution een workshop over cyber security aspecten iVRI. Cyber security is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van moderne systemen, omdat deze meer en meer met het internet verbonden zijn. De digitalisering brengt grote voordelen en leidt tot vele nieuwe mogelijkheden, ook voor de iVRI. Cyber security krijgt al veel aandacht binnen meer ’traditionele’ IT-oplossingen. Maar ook bij operationele technologie (OT) in verkeerssystemen dient cyber security onderdeel te zijn van het ontwerpproces. Security by design. Een maatregel in proces of techniek kan alleen genomen worden als vooraf duidelijk is wat het dreigingsniveau is, wat de impact is en of de kosten die samenhangen met de maatregel kosten effectief zijn waarmee een acceptabel restrisico overblijft. Met de deelnemers van het Kenniscafé werden de mogelijke cyber security risico’s voor de iVRI besproken aan de hand van het model “Intuition & Reality”. En uitleg gegeven over het maken van een gedegen risico-analyse voor in kaart brengen cyber security aspecten.

Bron Technolution B.V.: Security by design

Herman van der Vliet (vice-voorzitter IVERA) presenteerde de stand van zaken certificering van de iVRI. IVERA heeft de certificatieprocedure voor de iVRI ingericht samen met geaccrediteerde certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties. De eerste vier iTLC testprocedures van Swarco, Dynniq, Vialis en Ko Hartog zijn in juli 2018 door TASS International uitgevoerd met een positief resultaat. De iTLC testprocedure voor het product Siemens/Ko Hartog heeft plaatsgevonden in december 2018.

Het IVERA-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties. IVERA heeft de certificatieprocedure geëvalueerd met TASS International en daar waar nodig de procedure bijgesteld.

Vervolgens zijn de wensen voor doorontwikkeling van het IVERA-protocol besproken en getoetst met de deelnemers van het Kenniscafé. IVERA heeft een inventarisatie gehouden onder de wegbeheerders en belanghebbenden naar de wensen voor het verder ontwikkelen van het IVERA-protocol. Ook is uitvoerig gesproken over het vereenvoudigen en beveiligen van het IVERA-invulformulier. Uitgezocht zal worden om het invulformulier online te plaatsen in een beveiligde omgeving, gekoppeld aan de IVERA-licentiedatabase. En het invulformulier te vereenvoudigen.

Foto Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. – Zittend: Marcel Heijkoop (Beleidsmedewerker DVM en VRI provincie Zuid Holland), Staand van links naar rechts: Jan Wijkhuisen (Projectmedewerker VRi-OVL provincie Zuid Holland), Edwin Henning (Technisch Directeur Ko Hartog), John Sanders (Projectmedewerker en Installatie Verantwoordelijke Verkeersregelinstallaties provincie Zuid Holland)

Jeannet van Arum (voorzitter IVERA) informeerde de deelnemers over de ’toekomst van Stichting IVERA’. IVERA ziet geen reden van bestaan meer zodra alle zaken goed geregeld zijn in de nieuwe governance structuur voor landelijk opereren en beheren van iVRI standaarden in Nederland. Er leven nog een aantal zorgpunten bij IVERA met betrekking tot snelle besluitvorming, structurele financiering, inzet deskundigheid en certificering in de governance structuur. Deze zorgpunten werden gedeeld door de deelnemers van het Kenniscafé.

Het IVERA Kenniscafé werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Klik op onderstaande links om de presentaties te downloaden:

Wij kijken weer terug op een goed bezocht en interactief IVERA Kenniscafé, waarin veel waardevolle informatie is gedeeld. En bedanken de deelnemers en de sprekers voor hun bijdrage aan het Kenniscafé en de workshop.