IVERA documenten 4.00 nu online beschikbaar

18 april 2018 in Ivera Nieuws

Sinds 2016 richt IVERA zich niet langer alleen op het IVERA protocol, maar op alle standaard externe protocollen van verkeersregelautomaten. Met de komst van de iVRI (“intelligente verkeersregelinstallaties”) wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken (verbindingen) hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat.

IVERA heeft samen met TASS International een certificatieprocedure opgezet voor de externe koppelvlakken van de iVRI. De certificatieprocedure is medio mei 2018 afgerond.

De standaard protocollen zijn:

 • IVERA-TLC | Traffic management systeem – TLC Facilities
  Deze interface biedt de mogelijkheid aan verkeerscentrales om de basis functies van de iVRI te beheren en monitoren.
 • IVERA-APP | Traffic management systeem – ITS Applicatie
  Deze interface biedt de mogelijkheid om ITS applicaties functioneel te beheren en monitoren. Het protocol is samen met IVERA-TLC een doorontwikkeling van de bestaande IVERA standaard.
 • TLC-FI | TLC Facilities – ITS Applicatie
  Deze interface verbindt ITS applicaties met de VRI faciliteiten. De applicaties bepalen functioneel de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt terwijl de VRI faciliteiten zorgen voor de veiligheid.
 • VLOG
  Het VLOG protocol is bedoeld om verkeerskundige logging te genereren. Het protocol is ontstaan in de CVN-interface gebaseerde verkeersregelingen. Het belang van een streaming verkeerskundige logging (VLOG) neemt toe naarmate de verkeerscentrales en weggebruikers meer real-time informatie nodig hebben. Daarom is in de nieuwe versie informatie opgenomen over de toekomstige status van de signaalgroepen. Anders gezegd, het protocol biedt “tijd tot groen” en “tijd tot rood”.
 • RIS-FI | ITS Application – RIS Facilities
  Deze interface zorgt voor verbinding van de (functionele) applicatie met de Roadside ITS Station (RIS). Laatstgenoemde draagt zorg voor real-time informatie-uitwisseling met voertuigen. Op deze wijze kan informatie vanuit de verkeersregeling bij voertuigen terecht komen en tegelijk is de applicatie zich bewust van (bewegingen van) voertuigen rondom het kruispunt wat ten goede komt aan de optimalisatie.

De IVERA documenten 4.00 zijn te downloaden! U kunt de documenten downloaden op onze website. Ook kunt u via de website een testtool aanvragen voor de IVERA-TLC, IVERA-APP, TLC-FI en RIS-FI.

Jeannet van Arum nieuwe voorzitter Ivera

18 april 2018 in Ivera Nieuws

Op 4 april 2018 is Jeannet van Arum benoemd tot voorzitter van Ivera. Jeannet van Arum is Sectormanager Smart Mobility van de Provincie Noord-Holland en sinds 2016 vice-voorzitter van Ivera. Haar benoeming volgt op een statutenwijziging die bepaalt dat de voorzittersrol van Ivera door een wegbeheerder vervuld dient te worden.

Jeannet van Arum, de nieuwe voorzitter van Ivera

Jeannet van Arum, de nieuwe voorzitter van Ivera

Aftredend voorzitter Freek van der Valk, in het dagelijks leven actief als directeur van Swarco Nederland, blijft als gewoon bestuurslid bij Ivera betrokken. Hij was voorzitter van sinds 2016 en leverde een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de organisatie in de afgelopen jaren: introductie van een certificatieprocedure voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“iVRI”), verbreding van het bestuur en verzelfstandiging van het secretariaat.

Freek van der Valk, aftredend voorzitter van Ivera

Freek van der Valk, aftredend voorzitter van Ivera

Ivera verwelkomt in april 2018 ook een nieuw bestuurslid. Het gaat om Marcel Dukker, de Chief Commercial Officer van Technolution, marktleider in Nederland op het gebied van verkeerscentrales. Technolution is gebaat bij open en professionele koppelvlakken. Die maken het voor het bedrijf mogelijk om aan wegbeheerders netwerkbrede verkeerskundige oplossingen te bieden. De iVRI is daarbij een belangrijke stap voorwaarts omdat deze met nieuwe koppelvlakken nieuwe mogelijkheden biedt. Technolution is enthousiast over de toetreding tot het bestuur van Ivera en de mogelijkheid die dat biedt om een bijdrage te kunnen leveren aan het beheer en de uitbreiding van de koppelvlakken.

Marcel Dukker, Chief Commercial Officer van Technolution

In het bestuur van Ivera is de vrijgekomen functie van vice-voorzitter is toevertrouwd aan Herman van der Vliet. Herman van der Vliet is werkzaam bij Dynniq als Solution Manager Mobility. Binnen Ivera speelt hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van de certificatieprocedure voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“iVRI”). Herman is sinds 2013 lid van het bestuur van Ivera.

Herman van der Vliet, de nieuwe vice-voorzitter van Ivera

IVERA Kenniscafé op 16 mei 2018

23 maart 2018 in Actueel

Op 16 mei 2018 organiseert Stichting IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s): intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

Programma

Ervaringen met iVRI’s
Tijdens het Kenniscafé worden de resultaten van de eerste ervaringen met de iVRI’s gepresenteerd. Er is hard gewerkt aan de intelligente verkeersregelinstallaties. De eerste iVRI’s zijn inmiddels in gebruik genomen.

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen gaan razendsnel en er moet nog veel gebeuren om daadwerkelijk te zorgen dat de iVRI’s op straat draaien. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van PKI’s voor verkeerslichten en nieuwere versies van topologiebestanden van kruispunten. Ook technische en ICT-gerelateerde zaken, zoals eisen die nodig zijn om een juiste koppeling te maken met de verschillende verkeerscentrales. Dit zijn vragen die nu opkomen bij de eerste uitrol.

Status certificering
Medio april verwacht IVERA de certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI af te ronden en kunnen de iVRI-licenties (IVERA Protocol 4.0) worden aangevraagd. Tijdens het Kenniscafé worden de eerste IVERA-certificaten 4.0 uitgereikt. Met deze certificaten kunnen de leveranciers van iVRI’s aantonen dat de externe koppelvlakken van hun installatie voldoen aan de voorgeschreven specificaties.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze Save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met meer informatie en een link om u aan te melden.

Certificatie iVRI draait op volle toeren

22 maart 2018 in Ivera Nieuws

Op 3 april 2018 is Swarco als eerste marktpartij aan de beurt voor de certificatietest van de door dit bedrijf op de markt geïntroduceerde intelligente verkeersregelinstallatie (“iVRI”). In de weken die volgen komen achtereenvolgens de iVRI’s van Ko Hartog, Vialis en Dynniq aan de beurt.

Diederik van Ravenswaaij legt de laatste hand aan de assemblage van de Swarco ITC-2 iVRI

Diederik van Ravenswaaij legt de laatste hand aan de assemblage van de Swarco ITC-2 iVRI

De testprocedures worden uitgevoerd door Tass International en vormen de basis voor de eventuele toekenning van een Ivera-certificaat aan de geteste systemen. Het Ivera-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Een iVRI van Swarco op N205 in de Provincie Noord-Holland

Een iVRI van Swarco op N205 in de Provincie Noord-Holland

De resultaten van de testprocedures worden door Ivera bekend gemaakt op 16 mei 2018. Dit gebeurt in het Ivera Kenniscafe dat op die dag tussen 13.00 en 16.00 uur plaatsvindt in de Roskam in Houten.

Ivera ontfermt zich over beheer VLOG

16 maart 2018 in Ivera Nieuws

Ivera heeft overeenstemming bereikt met Vialis en Van Grinsven Software om het beheer van het softwareprotocol VLOG in handen te nemen. VLOG zorgt voor de logging van de verkeerskundige data die worden geregistreerd in een verkeersregelinstallatie. Het protocol is een belangrijk onderdeel van de architectuur van de iVRI, de nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties.

Geert Meijer van Vialis trad in de onderhandelingen over het beheer van VLOG op namens de eigenaars van het protocol

Geert Meijer van Vialis trad in de onderhandelingen over het beheer van VLOG op namens de eigenaars van het protocol

VLOG is een bestanddeel van CCOL, de programmeertaal waarin de regeling van veel verkeersregelinstallaties wordt geschreven. Het protocol is eigendom van Vialis en Van Grinsven Software. Omdat Ivera de verantwoordelijkheid heeft voor de certificering van de externe koppelvlakken van de iVRI, achtten partijen het wenselijk om Ivera een formele rol te geven in het beheer van VLOG. Daarover zijn op 7 maart jongstleden afspraken gemaakt.

(VLNR) Jan Wijkhuizen (Provincie Zuid-Holland), Marcel Heijkoop (ZH), Edwin Henning (Ko Hartog) en John Sanders (ZH) tijdens de fabrieksafnametest van een verkeersregelinstallatie van Ko Hartog.

(VLNR) Jan Wijkhuisen (Provincie Zuid-Holland), Marcel Heijkoop (ZH), Edwin Henning (Ko Hartog) en John Sanders (ZH) tijdens de fabrieksafnametest van een verkeersregelinstallatie van Ko Hartog.