Terugblik Kenniscafé Cybersecurity bij VRI’s van 27 september 2023

3 oktober 2023 in Actueel

We kijken terug op een succesvol Kenniscafé over Cybersecurity bij VRI’s: Hoe houden we het veilig en werkbaar? Deze keer waren we te gast bij het Innovatielab van de ASTRIN Smart Infra Academy in Den Bosch. In de pauze konden de deelnemers even een kijkje nemen in het Training & Innovatielab. En ter afsluiting was er een gezellige netwerkborrel om nog even met elkaar na te praten. Akke Drentje (voorzitter IVERA) en Willem Hartman (voorzitter ASTRIN Smart Infra Academy) openden het Kenniscafé. De presentaties van het Kenniscafé staan inmiddels op de website van IVERA:

Korte introductie ASTRIN Smart Infra Academy – presentatie 
De ASTRIN Smart Infra Academy voorziet in de behoefte om technici op te leiden in de smart infratechniek. De ASTRIN Smart Infra Academy ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen, wegbeheerders en het bedrijfsleven opleidingen voor technici die werken in de smart infratechniek branche of daar willen gaan werken. Door nauwe betrokkenheid van de hele sector, blijven de opleidingen actueel. Dat geldt niet alleen voor de theorie, maar nog meer voor de gebruikte middelen. Alle opleidingen die de ASTRIN Smart Infra Academy organiseert maken gebruik van het Training- en Innovatielab van de academy in ’s-Hertogenbosch.
Door Johan Treur van ASTRIN Smart Infra Academy

Workshop Cyber Security – presentatie
De wereld van infra verandert enorm. Er komen andere spelers, andere ketens en andere samenwerkingen tot stand. Een industrie die zich steeds meer richt op slimme oplossingen.
Tijdens de workshop namen twee cybersecurity experts (ethical hackers) ons mee in de wereld van cybersecurity en lieten ter plekke zien hoe makkelijk het is om in sommige openbare systemen te komen. En het belang van een solide beveiliging aan de OT-zijde. Hoewel de IT-zijde meestal goed beveiligd is, is dat bij de OT-zijde minder vanzelfsprekend.
Door Willy Leuvering en Joshua Smits, twee cybersecurity experts die hun expertise rondom cybersecurity inzetten om te voorkomen dat onze kritische nationale infrastructuur uitvalt.

Toelichting LVMB Front Paper Security VRI’s – frontpaper presentatie
Met de komst van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) is het landschap waarin een verkeersregelinstallatie (VRI) zich bevindt aanzienlijk veranderd. Doordat de iVRI onderdeel is van een (data-)keten en daarmee ook nieuwe functionaliteiten bevat, is veel meer aandacht nodig voor security. Daarom is deze front-paper opgesteld. Hiermee kunnen wegbeheerders hun management informeren over de security risico’s rondom (i)VRI’s en kan de paper als startpunt fungeren voor de verdere uitwerking van de LVMB-actie om te komen tot een handreiking Security VRI’s. Download hier de front-paper.
Door Tom Steijvers van DTV Consultants

Hoe houden we de systemen veilig en tegelijk de werklast onder controle?
Een interactieve discussie adhv stellingen met o.a. Tom Steijvers (DTV), Erik van Holten (gemeente Breda), leveranciers en cybersecurity experts. Onder andere:

  • Cybersecurity neemt zoveel tijd in beslag, ik kom aan mijn werk als VRI-deskundige niet meer voldoende toe. Je kunt werken met een iVRI niet loskoppelen van cyber-werkzaamheden….
  • We zijn met cybersecurity voor de iVRI bezig het wiel uit te vinden. In andere branches zijn ze al veel verder!
  • Welk belang weegt zwaarder? Verkeersveiligheid of cyber-veiligheid?
  • We schieten door: Het risico van cybersecurity wordt zwaar overtrokken. Wat is er de afgelopen jaren nu feitelijk misgegaan? De kosten staan niet in relatie tot het risico wat we lopen!
  • Ik kan/wil niet wachten op landelijke standaarden. Ik regel het sneller zelf.

Conclusie: We ontkomen er niet aan, dus onderneem tijdig actie! In het belang van Verkeersveiligheid moeten we dit als markt samen doen met wegbeheerders en leveranciers.

Uitnodiging: Kenniscafé Cybersecurity bij VRI’s op 27 september 2023

31 juli 2023 in Actueel

Op woensdag 27 september organiseren Stichting IVERA en ASTRIN Smart InfraAcademy gezamenlijk een Kenniscafé over Cybersecurity bij VRI’s: Hoe houden we het veilig en werkbaar?

Logos Ivera en Astrin SmartInfra Academy

We hebben een mooi programma samengesteld met o.a. een workshop door twee ethical hackers en een interactieve discussie over hoe houden we de systemen veilig en tegelijk de werklast onder controle. We sluiten af met een borrel om gezellig na te praten.

Datum: woensdag 27 september 2023
Van: 13.30 – 16.45 uur
Locatie: Innovatielab Astrin Academy, Amerikastraat 7-11,
bij het Civilion in ’s-Hertogenbosch

Programma

13.00 – 13.30 uur
Inloop
13.30 – 15.00 uur
Workshop door ethical hackers. Ze vertellen en laten ter plekke zien hoe makkelijk het is om in sommige openbare systemen te komen. Een eye-opener!
15.00 – 15.30 uur 
Pauze
15.30 – 16.00 uur 
Toelichting door Tom Steijvers (DTV) op het cyberhandboek
16.00 – 16.45 uur
Hoe houden we de systemen veilig en tegelijk de werklast onder controle? Interactieve discussie adhv stellingen met Tom Steijvers, Erik van Holten (Breda) en diverse leveranciers.
16.45 – 17.30 uur
Afsluiting & Borrel

Aanmelden
Wil je meedoen meld je dan aan via info@ivera.nl.
Deelname is gratis! Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Deel deze uitnodiging gerust met collega’s: het Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Download hier de uitnodiging met programma als pdf.