In navolging van de eerste opdracht, verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vier leveranciers om te komen tot de definitie van een nieuwe iVRI architectuur voor verkeersregelinstallaties, is in mei 2016 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma een tweede opdracht verstrekt om te komen tot verdere uitwerking en test van de 5 iVRI koppelvlakontwerpen. Te weten TLC-FI, RIS-FI, IVERA-APP, IVERA-TLC en VLOG3. Onderstaand vindt u de meest recente versies van de resultaten.

Document Download
IRS Security v1.1 iVRI2_del_1d IRS security v1.1.pdf
TLC-FI IDD v1.2 iVRI2_del_1a_IDD_TLC-FI_v1.2.pdf
iVRI2_del_1ab_IDD_Generic-FI_v1.1.pdf
RIS-FI IDD v1.0 iVRI2_del_1b_IDD_RIS-FI_v1.0.pdf
iVRI2_del_1ab_IDD_Generic-FI_v1.1.pdf
IDD IVERA-APP v2.1 Del. G3 – IRSIDD iTLC Ivera4.00 v2.1.pdf
IDD IVERA-TLC v2.1 Del. G3 – IRSIDD iTLC Ivera4.00 v2.1.pdf
IRS IDD VLOG3 v1.2 IRSIDD Interface VLOG v1.2.pdf
IDD VLOG3 v2.5.2 V-Log protocol en definities v3 0 0 – V2.5.2 Actueel.pdf

Deze versies zijn het resultaat van uitgebreid testen op papier, in de fabriek en op straat. De testen in de fabriek zijn gebaseerd op onderstaande teststrategie en uitgevoerd met onderstaande meest recente versies van de testspecificaties.

Document Download
iVRI Test Strategie v1.2 iVRI2_del_3f iVRI test strategy v1_2.pdf
iVRI FAT Test specificatie TLC v1.0 iVRI2_del_3f FAT test specification TLC v1_0.pdf
iVRI FAT Test specificatie ITS-CLA v1.0 iVRI2_del_3f FAT test specification ITS-CLA v1_0.pdf
IVRI Interoperability testspecificatie v1.1 iVRI2_del_3f_Interoperability v1_1.pdf

De bevindingen van deze testen zijn verwerkt in bovenstaande versies van de documenten. Het testen is uitgevoerd door de vier leveranciers, als Toetsteam zijn hierbij betrokken TNO, RHDHV, Trinité en Technolution. Ook meerdere wegbeheerders hebben actief deelgenomen. Het geheel van testen en toetsen is bewaakt door de VRI deskundigen van de 12 Beter Benutten regio’s en RWS in de werkgroep Intelligente kruispunten. Middels een gezamenlijke verklaring waarin alle betrokkenen bevestigen dat wat hen betreft de koppelvlakken van de iVRI architectuur zoals zijn beschreven in de documenten werkbaar en bruikbaar zijn is het tweede O&O traject succesvol afgesloten.

Het testen gaat verder binnen het Innovatiepartnership Talking Traffic in de vorm van zogenaamde intraclustertesten en interclustertesten. Bevindingen hieruit worden wederom verwerkt in de documenten. Daardoor kunnen de huidige versies van de documenten op punten worden bijgesteld.