IVERA Kenniscafé op 7 oktober 2020

13 augustus 2020 in Actueel, VRI Kenniscafé

Op woensdag 7 oktober 2020 organiseert Stichting IVERA een online Kenniscafé over alle ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en het beheer van de landelijke standaarden voor de iVRI.

We hebben een mooi, aangepast programma opgesteld om elkaar in deze bijzondere tijd toch te kunnen ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en al uw vragen te beantwoorden. De inhoud is niet anders, alleen de ervaring… en online geeft veel mooie mogelijkheden. U kunt dit Kenniscafé volgen via een livestream en via een eventapp zijn we in contact met elkaar.

  • Datum: woensdag 7 oktober 2020
  • Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Locatie: online

Meld u nu aan!

Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie. Heeft u collega’s die geïnteresseerd zijn, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Onderwerpen Kenniscafé

  • Toekomst Stichting IVERA

Stichting IVERA heeft het IVERA-protocol ontwikkeld en gezorgd voor certificering en de bijbehorende testtools. Daarnaast heeft de stichting een bijdrage geleverd aan overige koppelvlakken van de iVRI. De landelijke koppelvlakken van de iVRI zijn inmiddels geborgd in de landelijke governance buiten de Stichting IVERA. Dit heeft gevolgen voor de rol en scope van de stichting. Op dit moment is er sprake van een transitiefase voor het beheer van het IVERA-protocol. Beoogd wordt om de (door)ontwikkeling van het IVERA-protocol te borgen binnen het landelijke governance model. De Stichting IVERA en het LVMB (namens de landelijke governance) zijn hierover in gesprek.

  • IVERA-RIS

Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bijgekomen, het Roadside ITS station (RIS). Om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken is er behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-en door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd. Het communicatieprotocol IVERA-RIS. De Stichting IVERA heeft de behoefte vanuit de wegbeheerders opgehaald en ingebracht bij de landelijke governance.

  • Use Case Informeren

De iVRI is een complexe keten met verschillende schakels. Van de verschillende schakels zijn dan weer diverse “dialecten” aanwezig die hetzelfde zouden moeten functioneren maar in de praktijk “ongeveer” hetzelfde functioneren. Met name in het ketenbeheer maar ook in het productieproces werken deze dialecten verstorend. Als oplossingsrichting kan gedacht worden om gebruik te maken van open source componenten waar mogelijk. De Use Case Informeren is hier een goed voorbeeld voor.

  • Veelgestelde vragen

Tijdens het IVERA Kenniscafé gaan we in op veelgestelde vragen. Wegbeheerders kunnen hun vragen nu al sturen aan info@ivera.nl, zodat wij deze vragen kunnen meenemen.

Wij kijken er naar uit u op 7 oktober online te ontmoeten.

Nieuwe voorzitter en koers Ivera

1 april 2020 in Actueel

Akke Drentje is benoemd tot voorzitter van Stichting IVERA. Zij volgt Jeannet van Arum op. Akke Drentje is beleidsmedewerker Verkeersmanagement Beheer en Onderhoud Wegen bij de Provincie Gelderland en sinds december 2019 bestuurslid van Stichting IVERA.

Tevens heeft Ivera Eric Greweldinger verwelkomt als nieuw bestuurslid. Eric Greweldinger is verkeersontwerper/specialist DVM – afdeling Leefomgeving – bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Siemens heeft zich teruggetrokken uit het bestuur omdat Siemens geen (i)VRI’s meer ontwikkelt.

Als Ivera hebben we ons, gesteund door de achterban, toegespitst op de Ivera-koppelvlakken. We zien daarbij twee belangrijke pijlers, te weten samenwerking in de keten en onderhouden en doorontwikkelen van de standaarden en testtools. Samenwerking is nodig omdat de Ivera-koppelvlakken voor de iVRI onderdeel zijn van een grote keten. Het onderhouden en doorontwikkelen van de Ivera-standaarden heeft vorig jaar geresulteerd in IVERA 4.1 waarin Intergroen wordt ondersteund. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats voor de ontwikkeling van IVERA-RIS wat in de behoefte voor beheer van de RIS-en door wegbeheerders voorziet.

Terugblik IVERA Kenniscafé van 18 september 2019

23 september 2019 in Actueel

Tijdens het IVERA Kenniscafé op 18 september 2019 in Houten presenteerde Nico van Beugen (gemeente Deventer) de ervaringen opgedaan in de pilot met prioritering bij verkeerslichten (iVRI’s) voor meerdere speciale groepen (zoals bijvoorbeeld hulpdiensten, bussen en vrachtauto’s) in Deventer. Doel van de pilot was om te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere.

De wegbeheerders bespraken de werking van het nieuwe governance model voor landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten. Verder werd aandacht besteed aan het landelijke gestandaardiseerd iVRI configuratie formulier dat door Talking Traffic wordt ontwikkeld. En praatte Herman van der Vliet de deelnemers bij over de stand van zaken van de doorontwikkeling van het IVERA-protocol en certificering.

De presentaties van het IVERA Kenniscafé kunt u hieronder downloaden:

IVERA Kenniscafé donderdag 20 juni 2019

9 mei 2019 in Actueel

Op 20 juni 2019 organiseert Stichting IVERA weer een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en de doorontwikkeling van het IVERA-protocol.

Datum: donderdag 20 juni 2019

Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur, incl. een broodjeslunch en aansluitend een netwerkborrel

Locatie: De Roskam, Plein 25, Houten

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma en een link om aan te melden.

IVERA Kenniscafé op 16 mei 2018

23 maart 2018 in Actueel

Op 16 mei 2018 organiseert Stichting IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s): intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

Programma

Ervaringen met iVRI’s
Tijdens het Kenniscafé worden de resultaten van de eerste ervaringen met de iVRI’s gepresenteerd. Er is hard gewerkt aan de intelligente verkeersregelinstallaties. De eerste iVRI’s zijn inmiddels in gebruik genomen.

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen gaan razendsnel en er moet nog veel gebeuren om daadwerkelijk te zorgen dat de iVRI’s op straat draaien. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van PKI’s voor verkeerslichten en nieuwere versies van topologiebestanden van kruispunten. Ook technische en ICT-gerelateerde zaken, zoals eisen die nodig zijn om een juiste koppeling te maken met de verschillende verkeerscentrales. Dit zijn vragen die nu opkomen bij de eerste uitrol.

Status certificering
Medio april verwacht IVERA de certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI af te ronden en kunnen de iVRI-licenties (IVERA Protocol 4.0) worden aangevraagd. Tijdens het Kenniscafé worden de eerste IVERA-certificaten 4.0 uitgereikt. Met deze certificaten kunnen de leveranciers van iVRI’s aantonen dat de externe koppelvlakken van hun installatie voldoen aan de voorgeschreven specificaties.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze Save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met meer informatie en een link om u aan te melden.