Terugblik IVERA Kenniscafé van 18 september 2019

23 september 2019 in Actueel

Tijdens het IVERA Kenniscafé op 18 september 2019 in Houten presenteerde Nico van Beugen (gemeente Deventer) de ervaringen opgedaan in de pilot met prioritering bij verkeerslichten (iVRI’s) voor meerdere speciale groepen (zoals bijvoorbeeld hulpdiensten, bussen en vrachtauto’s) in Deventer. Doel van de pilot was om te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere.

De wegbeheerders bespraken de werking van het nieuwe governance model voor landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten. Verder werd aandacht besteed aan het landelijke gestandaardiseerd iVRI configuratie formulier dat door Talking Traffic wordt ontwikkeld. En praatte Herman van der Vliet de deelnemers bij over de stand van zaken van de doorontwikkeling van het IVERA-protocol en certificering.

De presentaties van het IVERA Kenniscafé kunt u hieronder downloaden:

IVERA Kenniscafé donderdag 20 juni 2019

9 mei 2019 in Actueel

Op 20 juni 2019 organiseert Stichting IVERA weer een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en de doorontwikkeling van het IVERA-protocol.

Datum: donderdag 20 juni 2019

Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur, incl. een broodjeslunch en aansluitend een netwerkborrel

Locatie: De Roskam, Plein 25, Houten

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma en een link om aan te melden.

IVERA Kenniscafé op 16 mei 2018

23 maart 2018 in Actueel

Op 16 mei 2018 organiseert Stichting IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s): intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

Programma

Ervaringen met iVRI’s
Tijdens het Kenniscafé worden de resultaten van de eerste ervaringen met de iVRI’s gepresenteerd. Er is hard gewerkt aan de intelligente verkeersregelinstallaties. De eerste iVRI’s zijn inmiddels in gebruik genomen.

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen gaan razendsnel en er moet nog veel gebeuren om daadwerkelijk te zorgen dat de iVRI’s op straat draaien. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van PKI’s voor verkeerslichten en nieuwere versies van topologiebestanden van kruispunten. Ook technische en ICT-gerelateerde zaken, zoals eisen die nodig zijn om een juiste koppeling te maken met de verschillende verkeerscentrales. Dit zijn vragen die nu opkomen bij de eerste uitrol.

Status certificering
Medio april verwacht IVERA de certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI af te ronden en kunnen de iVRI-licenties (IVERA Protocol 4.0) worden aangevraagd. Tijdens het Kenniscafé worden de eerste IVERA-certificaten 4.0 uitgereikt. Met deze certificaten kunnen de leveranciers van iVRI’s aantonen dat de externe koppelvlakken van hun installatie voldoen aan de voorgeschreven specificaties.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze Save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met meer informatie en een link om u aan te melden.

De belangen voor intelligente verkeersregelautomaten duurzaam geregeld in de vernieuwde Stichting IVERA

18 juni 2016 in Actueel, Organisatie, Stichting IVERA

Met de komst van intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s, die b.v. direct communiceren met uw smart phone, neemt het aantal communicatiestandaards snel toe. Nu IVERA formeel een publiek private organisatie is geworden, is er een duurzame basis voor wegbeheerders en de verkeersindustrie om samen de iVRI-standaardisaties te borgen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de wegbeheerders en de verkeersindustrie zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met innovaties. Diverse projecten maken het mogelijk dat al in 2017 de eerste intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s op de weg verschijnen. Tot op heden is er slechts één belangrijke standaard – IVERA – die zorgt voor communicatie tussen de VRI’s en verkeerscentrales. Voor de iVRI’s zijn er wel vijf verschillende standaards die naast de communicatie met de verkeerscentrales ook de communicatie tussen voertuigen, applicaties op uw smart phone etc. mogelijk maken.

De hoge snelheid waarin de ontwikkelingen plaatsvinden leiden tot meer complexiteit. Zowel voor wegbeheerders als voor de verkeersindustrie een reden om de samenwerkingsbanden aan te halen. De Stichting Beheer IVERA protocol werd in 1997 opgericht als een samenwerking van fabrikanten van verkeersregelautomaten. Wegbeheerders waren in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Om sneller te kunnen handelen en de belangen van de wegbeheerders en industrie beter op elkaar af te stemmen, zijn de wegbeheerders nu toegetreden tot het Bestuur en gaat de stichting verder als publiek –private organisatie onder de naam Stichting IVERA.

Naast de naamswijziging en de zo belangrijke wijziging in het Bestuur, richt de Stichting IVERA zich niet langer op de ontwikkeling en het beheer van één standaard. De Stichting richt zich op alle communicatiestandaards die te maken hebben met de verkeersregelautomaat en de certificering van verkeerregelautomaten van fabrikanten die deze op de markt brengen.

Wegbeheerders, vertegenwoordigers uit de verkeersindustrie en andere belanghebbenden die meer achtergrondinformatie willen hebben over de vernieuwde Stichting IVERA en de iVRI’s standaards, zijn van harte welkom op het IVERA Kenniscafé op 12 september. Voor meer informatie zie www.ivera.nl.

IVERA VRI Kenniscafé 20 januari 2016 – Presentaties

1 maart 2016 in Actueel, VRI Kenniscafé
De verkeerswereld ontwikkelt snel. Er wordt hard gewerkt aan de intelligente verkeersregelinstallatie en -automaten. Graag gaan we samen met u op pad om deze ontwikkeling door te maken. Daarom organiseert de stichting IVERA regelmatig VRI Kenniscafés.  De bedoeling is met name met elkaar in gesprek te raken en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Woensdag 20 januari vond het tweede IVERA Kenniscafé plaats in Houten.

Het programma was als volgt:

  1. De stand van zaken en planning van het vervolg van het iVRI project.
  2. Een verdieping van de architectuur.
  3. De ambitie van de Stichting IVERA 2.0

Verder vond er een brainstorm plaats over de consequenties van autonome voertuigen op de weg en in het bijzonder op kruispunten.

Klik op onderstaande links om de presentaties te downloaden.