Beter Benutten iVRI resultaten beschikbaar

3 februari 2016 in Actueel, VRI Kenniscafé

In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vier leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van Verkeeregelautomaten (VRA) standaarden ten behoeve van conneted en coöperatieve functionaliteit voor verkeersregelinstallaties. U vindt meest recente versies van de resultaten op de IVERA Site – Klik hier.

Versie 3.01 in opkomst

29 januari 2016 in Actueel, Licenties

In de periode 2009-2015 zijn er 2.864 licenties uitgegeven voor VRI-installaties die volgens het IVERA-protocol communiceren. De laatste jaren zijn daarbij ca. 11 VRI-installaties geupdate naar 2.10 versie. Ook zijn er 46 VRI-installaties geupdate naar de nieuwe 3.01 versie. Met 242 nieuwe licenties en 46 upgrades begint versie 3.01 steeds verder uitgerold te worden.

Uitgiftegrafiek2015

Licentieuitgifte 2009 – 2015

ZIVERA iVRI Kenniscafé – 23 november 2016 – presentatie

15 december 2015 in Actueel, VRI Kenniscafé

Op 23 november 2016 van 12.30 tot 13.15 uur heeft het iVRI Kenniscafé plaatsgevonden tijdens de Dag van Verkeer, Mobiliteit & Parkeren in de Expo te Houten.

We werken achter de schermen hard aan het mogelijk maken van de eerste intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s die in 2017 op de weg verschijnen. De standaardisatie van interfaces en de hoge snelheid waarin de ontwikkelingen plaatsvinden, vergen flinke inspanningen. Zowel voor wegbeheerders als voor de verkeersindustrie een reden om de samenwerkingsbanden aan te halen. De stichting beheer IVERA protocol werd in 1997 opgericht als een samenwerking van fabrikanten van verkeersregelautomaten. Wegbeheerders waren in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Om sneller te kunnen handelen en de belangen van de wegbeheerders en industrie beter op elkaar af te stemmen, zijn de wegbeheerders nu toegetreden tot het bestuur en gaat de stichting verder als publiek-private organisatie onder de naam Stichting IVERA. Graag delen we met u het proces wat tot deze reorganisatie heeft geleid en wat u daar in de toekomst van gaat merken.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat de stichting IVERA zich niet langer richt op de ontwikkeling en beheer van één standaard. De stichting richt zich op alle (externe) communicatiestandaards die te maken hebben met de verkeersregelautomaat en de certificering van verkeersregelautomaten van fabrikanten die deze op de markt brengen.

Naast een toelichting op de veranderingen in de IVERA organisatie, presenteren we de stand van zaken ten aanzien van vijf koppelvlakken die de nieuwe Verkeersregelautomaten kennen zoals de TLC-FI (interface met ITS applicaties) en RIS-FI (interface met Roadside ITS station). En gaan ten slotte in op de wijze waarop de verkeersregelapparatuur gecertificeerd zal worden om veiligheid, functionaliteit en interoperabiliteit nu en in de toekomst te borgen.

Bovengenoemde onderwerpen werden behandeld door Herman van der Vliet middels onderstaande presentatie.

< Download hier de presentatie >

ZProof of concept iVRI Swarco bij de provincie Noord-Holland geslaagd!

5 juli 2015 in Actueel

De eerste intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) van leverancier Swarco bij de provincie Noord-Holland is in gebruik. De iVRI regelt sinds 4 juli het verkeer op de N205 in de provincie Noord-Holland. De levering van deze iVRI is onderdeel van de onderzoek- en ontwikkelingsopdracht binnen het Partnership Talking Traffic. Met deze levering is aangetoond dat een slimme verkeersregelinstallatie kan worden opgebouwd met open interfaces.

Veiliger, sneller, duurzamer

De intelligente verkeersregelingsinstallaties (iVRI’s) faciliteren zowel de traditionele verkeersregeltechniek als de connected technologie, waarbij het verkeer direct kan communiceren met de verkeerslichten. Intelligente verkeerslichten zijn in staat aankomend verkeer te ‘herkennen’ en kunnen regelingen afstemmen op verkeersstromen en verkeersintensiteit. Hierdoor kunnen weggebruikers hun route veiliger, sneller en duurzamer afleggen. iVRI’s vormen bovendien een belangrijke stap op weg naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, waaronder de zelfrijdende auto. De toegepaste open interfaces maken het mogelijk dat de verschillende functionaliteiten van de iVRI kunnen worden geleverd door iedere marktpartij die producten hiervoor ontwikkelt. Nog dit jaar worden onder de vlag van het Partnership Talking Traffic de eerste 1268 verkeerslichten in ons land (een kwart van het totaal) omgebouwd tot slimme verkeersregelinstallaties. Bij wegbeheerders in de Metropoolregio Amsterdam, zoals de provincie Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Hilversum gaat het op korte termijn om 80 verkeerslichten. De overige verkeerslichten worden in de komende jaren aangepast of vervangen door iVRI’s.

Openinterfaces

De iVRI is opgebouwd met open interfaces waaronder IVERA 4.0, VLOG3.0 en de TLC-fi. Daarnaast is in de proof of concept gebruik gemaakt van CCOL9.0 inclusief voorspelling ‘tijd tot rood’ en ‘tijd tot groen’ en is de iVRI aangesloten op een nieuwe versie van de beheercentrale.

St. IVERA – Standaardisatie Intelligente Verkeersregel Apparaten

1 juli 2015 in Actueel, Organisatie, Stichting IVERA

Toekomstvisie op doorontwikkeling van de Stichting Beheer IVERA Protocol

Inteligent kruispuntDe Stichting Beheer IVERA Protocol staat op het punt zich te ontwikkelen tot de centrale organisatie voor standaardisatie van Intelligente Kruispunten in Nederland. Gedreven door de ontwikkelingen van smart mobility, staat verkeerskundig Nederland voor de innovatiesprong naar een nieuw type verkeersregelaar en –installatie. De benodigde systeemsprong vraagt om nieuwe technologie architectuur, nieuwe standaards en een vernieuwing van de organisatie: De Stichting IVERA – Standaardisatie Intelligente Verkeersregel Apparaten.

Download hier het beleidsplan