De belangen voor intelligente verkeersregelautomaten duurzaam geregeld in de vernieuwde Stichting IVERA

18 juni 2016 in Actueel, Organisatie, Stichting IVERA

Met de komst van intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s, die b.v. direct communiceren met uw smart phone, neemt het aantal communicatiestandaards snel toe. Nu IVERA formeel een publiek private organisatie is geworden, is er een duurzame basis voor wegbeheerders en de verkeersindustrie om samen de iVRI-standaardisaties te borgen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de wegbeheerders en de verkeersindustrie zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met innovaties. Diverse projecten maken het mogelijk dat al in 2017 de eerste intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s op de weg verschijnen. Tot op heden is er slechts één belangrijke standaard – IVERA – die zorgt voor communicatie tussen de VRI’s en verkeerscentrales. Voor de iVRI’s zijn er wel vijf verschillende standaards die naast de communicatie met de verkeerscentrales ook de communicatie tussen voertuigen, applicaties op uw smart phone etc. mogelijk maken.

De hoge snelheid waarin de ontwikkelingen plaatsvinden leiden tot meer complexiteit. Zowel voor wegbeheerders als voor de verkeersindustrie een reden om de samenwerkingsbanden aan te halen. De Stichting Beheer IVERA protocol werd in 1997 opgericht als een samenwerking van fabrikanten van verkeersregelautomaten. Wegbeheerders waren in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Om sneller te kunnen handelen en de belangen van de wegbeheerders en industrie beter op elkaar af te stemmen, zijn de wegbeheerders nu toegetreden tot het Bestuur en gaat de stichting verder als publiek –private organisatie onder de naam Stichting IVERA.

Naast de naamswijziging en de zo belangrijke wijziging in het Bestuur, richt de Stichting IVERA zich niet langer op de ontwikkeling en het beheer van één standaard. De Stichting richt zich op alle communicatiestandaards die te maken hebben met de verkeersregelautomaat en de certificering van verkeerregelautomaten van fabrikanten die deze op de markt brengen.

Wegbeheerders, vertegenwoordigers uit de verkeersindustrie en andere belanghebbenden die meer achtergrondinformatie willen hebben over de vernieuwde Stichting IVERA en de iVRI’s standaards, zijn van harte welkom op het IVERA Kenniscafé op 12 september. Voor meer informatie zie www.ivera.nl.

IVERA VRI Kenniscafé 20 januari 2016 – Presentaties

1 maart 2016 in Actueel, VRI Kenniscafé
De verkeerswereld ontwikkelt snel. Er wordt hard gewerkt aan de intelligente verkeersregelinstallatie en -automaten. Graag gaan we samen met u op pad om deze ontwikkeling door te maken. Daarom organiseert de stichting IVERA regelmatig VRI Kenniscafés.  De bedoeling is met name met elkaar in gesprek te raken en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Woensdag 20 januari vond het tweede IVERA Kenniscafé plaats in Houten.

Het programma was als volgt:

  1. De stand van zaken en planning van het vervolg van het iVRI project.
  2. Een verdieping van de architectuur.
  3. De ambitie van de Stichting IVERA 2.0

Verder vond er een brainstorm plaats over de consequenties van autonome voertuigen op de weg en in het bijzonder op kruispunten.

Klik op onderstaande links om de presentaties te downloaden.

Beter Benutten iVRI resultaten beschikbaar

3 februari 2016 in Actueel, VRI Kenniscafé

In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vier leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van Verkeeregelautomaten (VRA) standaarden ten behoeve van conneted en coöperatieve functionaliteit voor verkeersregelinstallaties. U vindt meest recente versies van de resultaten op de IVERA Site – Klik hier.

Versie 3.01 in opkomst

29 januari 2016 in Actueel, Licenties

In de periode 2009-2015 zijn er 2.864 licenties uitgegeven voor VRI-installaties die volgens het IVERA-protocol communiceren. De laatste jaren zijn daarbij ca. 11 VRI-installaties geupdate naar 2.10 versie. Ook zijn er 46 VRI-installaties geupdate naar de nieuwe 3.01 versie. Met 242 nieuwe licenties en 46 upgrades begint versie 3.01 steeds verder uitgerold te worden.

Uitgiftegrafiek2015

Licentieuitgifte 2009 – 2015

ZIVERA iVRI Kenniscafé – 23 november 2016 – presentatie

15 december 2015 in Actueel, VRI Kenniscafé

Op 23 november 2016 van 12.30 tot 13.15 uur heeft het iVRI Kenniscafé plaatsgevonden tijdens de Dag van Verkeer, Mobiliteit & Parkeren in de Expo te Houten.

We werken achter de schermen hard aan het mogelijk maken van de eerste intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s die in 2017 op de weg verschijnen. De standaardisatie van interfaces en de hoge snelheid waarin de ontwikkelingen plaatsvinden, vergen flinke inspanningen. Zowel voor wegbeheerders als voor de verkeersindustrie een reden om de samenwerkingsbanden aan te halen. De stichting beheer IVERA protocol werd in 1997 opgericht als een samenwerking van fabrikanten van verkeersregelautomaten. Wegbeheerders waren in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Om sneller te kunnen handelen en de belangen van de wegbeheerders en industrie beter op elkaar af te stemmen, zijn de wegbeheerders nu toegetreden tot het bestuur en gaat de stichting verder als publiek-private organisatie onder de naam Stichting IVERA. Graag delen we met u het proces wat tot deze reorganisatie heeft geleid en wat u daar in de toekomst van gaat merken.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat de stichting IVERA zich niet langer richt op de ontwikkeling en beheer van één standaard. De stichting richt zich op alle (externe) communicatiestandaards die te maken hebben met de verkeersregelautomaat en de certificering van verkeersregelautomaten van fabrikanten die deze op de markt brengen.

Naast een toelichting op de veranderingen in de IVERA organisatie, presenteren we de stand van zaken ten aanzien van vijf koppelvlakken die de nieuwe Verkeersregelautomaten kennen zoals de TLC-FI (interface met ITS applicaties) en RIS-FI (interface met Roadside ITS station). En gaan ten slotte in op de wijze waarop de verkeersregelapparatuur gecertificeerd zal worden om veiligheid, functionaliteit en interoperabiliteit nu en in de toekomst te borgen.

Bovengenoemde onderwerpen werden behandeld door Herman van der Vliet middels onderstaande presentatie.

< Download hier de presentatie >