Cyber security aspecten iVRI

7 januari 2019 in Ivera Nieuws

Tijdens het IVERA Kenniscafé op woensdag 12 december 2018 verzorgde Willem de Boer van Technolution een workshop over cyber security aspecten iVRI. Cyber security is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van moderne systemen, omdat deze meer en meer met het internet verbonden zijn. De digitalisering brengt grote voordelen en leidt tot vele nieuwe mogelijkheden, ook voor de iVRI. Cyber security krijgt al veel aandacht binnen meer ’traditionele’ IT-oplossingen. Maar ook bij operationele technologie (OT) in verkeerssystemen dient cyber security onderdeel te zijn van het ontwerpproces. Security by design. Een maatregel in proces of techniek kan alleen genomen worden als vooraf duidelijk is wat het dreigingsniveau is, wat de impact is en of de kosten die samenhangen met de maatregel kosten effectief zijn waarmee een acceptabel restrisico overblijft. Met de deelnemers van het Kenniscafé werden de mogelijke cyber security risico’s voor de iVRI besproken aan de hand van het model “Intuition & Reality”. En uitleg gegeven over het maken van een gedegen risico-analyse voor in kaart brengen cyber security aspecten.

Bron Technolution B.V.: Security by design

Herman van der Vliet (vice-voorzitter IVERA) presenteerde de stand van zaken certificering van de iVRI. IVERA heeft de certificatieprocedure voor de iVRI ingericht samen met geaccrediteerde certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties. De eerste vier iTLC testprocedures van Swarco, Dynniq, Vialis en Ko Hartog zijn in juli 2018 door TASS International uitgevoerd met een positief resultaat. De iTLC testprocedure voor het product Siemens/Ko Hartog heeft plaatsgevonden in december 2018.

Het IVERA-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties. IVERA heeft de certificatieprocedure geëvalueerd met TASS International en daar waar nodig de procedure bijgesteld.

Vervolgens zijn de wensen voor doorontwikkeling van het IVERA-protocol besproken en getoetst met de deelnemers van het Kenniscafé. IVERA heeft een inventarisatie gehouden onder de wegbeheerders en belanghebbenden naar de wensen voor het verder ontwikkelen van het IVERA-protocol. Ook is uitvoerig gesproken over het vereenvoudigen en beveiligen van het IVERA-invulformulier. Uitgezocht zal worden om het invulformulier online te plaatsen in een beveiligde omgeving, gekoppeld aan de IVERA-licentiedatabase. En het invulformulier te vereenvoudigen.

Foto Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. – Zittend: Marcel Heijkoop (Beleidsmedewerker DVM en VRI provincie Zuid Holland), Staand van links naar rechts: Jan Wijkhuisen (Projectmedewerker VRi-OVL provincie Zuid Holland), Edwin Henning (Technisch Directeur Ko Hartog), John Sanders (Projectmedewerker en Installatie Verantwoordelijke Verkeersregelinstallaties provincie Zuid Holland)

Jeannet van Arum (voorzitter IVERA) informeerde de deelnemers over de ’toekomst van Stichting IVERA’. IVERA ziet geen reden van bestaan meer zodra alle zaken goed geregeld zijn in de nieuwe governance structuur voor landelijk opereren en beheren van iVRI standaarden in Nederland. Er leven nog een aantal zorgpunten bij IVERA met betrekking tot snelle besluitvorming, structurele financiering, inzet deskundigheid en certificering in de governance structuur. Deze zorgpunten werden gedeeld door de deelnemers van het Kenniscafé.

Het IVERA Kenniscafé werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Klik op onderstaande links om de presentaties te downloaden:

Wij kijken weer terug op een goed bezocht en interactief IVERA Kenniscafé, waarin veel waardevolle informatie is gedeeld. En bedanken de deelnemers en de sprekers voor hun bijdrage aan het Kenniscafé en de workshop.

IVERA Kenniscafé op 12 december 2018

14 november 2018 in Ivera Nieuws

Op 12 december 2018 organiseert IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Overige thema’s die besproken worden zijn doorontwikkeling IVERA-protocol, werking CVN-RIS interface en toekomst Stichting IVERA.

 

Programma

1. Status certificering iVRI
IVERA heeft de certificatieprocedure voor de iVRI ingericht samen met geaccrediteerde certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties.

De eerste vier iTLC testprocedures zijn door TASS International uitgevoerd met een positief resultaat. Het IVERA-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Wegbeheerders krijgen zekerheid door nieuwe typen iVRI’s door IVERA te laten certificeren, voordat zij door de wegbeheerders op de weg ingezet worden. IVERA heeft hiervoor aan TASS International een vervolgopdracht gegeven voor het uitvoeren van de testprocedures voor de koppelvlakken van de iVRI.

2. Doorontwikkeling wensen IVERA-protocol
Met de komst van de iVRI wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat. Voor de gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van de iVRI is het IVERA-protocol 4.00 ontwikkeld.

Op gebleken behoefte van de wegbeheerders ontwikkelt IVERA een nieuwe minor versie van het IVERA-protocol met een object voor Intergroentijden. De urgentie voor deze ontwikkeling is ingegeven doordat Intergroen inmiddels in de normering is opgenomen. Hierdoor is een noodzaak ontstaan om op korte termijn de functie ook in het IVERA-protocol te ondersteunen.

Overige wensen ten aanzien van (major) uitbreidingen van het IVERA-protocol inventariseert IVERA op dit moment. Graag vernemen wij ook uw wensen tijdens het Kenniscafé.

3. Toekomst Stichting IVERA
Graag praten wij u bij over de toekomst van Stichting IVERA aan de hand van de discussies en gehouden consultatieronde door de Stratigic Committee rondom de nieuwe governance structuur voor landelijk opereren en beheren van iVRI standaarden en producten in Nederland.

4. Standaard CVN-RIS Interface
Ten tijde van de ontwikkeling en uitrol van iVRI applicaties gebaseerd op CCOL is de behoefte ontstaan om de CVN-C interface uit te breiden met RIS-FI ondersteuning. Doel hiervan is om de uitwisselbaarheid van CCOL applicaties tussen de applicatie containers van verschillende fabrikanten (weer) mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken is in de CVN overeengekomen om een specificatie op te stellen en te implementeren die hierin voorziet. Tijdens het Kenniscafé zal de werking van de CVN-RIS interface verder worden toegelicht.

5. Cyber security aspecten iVRI
Cyber security is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van moderne systemen, omdat deze meer en meer met het internet verbonden zijn. De digitalisering brengt grote voordelen en leidt tot vele nieuwe mogelijkheden, ook voor de iVRI. Cyber security krijgt al veel aandacht binnen meer ‘traditionele’ IT-oplossingen. Maar ook bij operationele technologie (OT) in verkeerssystemen dient cyber security onderdeel te zijn van het ontwerpproces. Tijdens het Kenniscafé verzorgt Technolution B.V. een workshop over cyber security aspecten in relatie tot de iVRI.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze Save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met meer informatie en een link om u aan te melden.

Vervolgopdracht certificatie iVRI

3 oktober 2018 in Ivera Nieuws

Stichting Ivera heeft de certificatieprocedure voor de intelligente verkeersregelinstallatie (“de iVRI”) ingericht samen met certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties. TASS International is de certificatiepartner die deze testprocedures voor Ivera uitvoert. Hun jarenlange ervaring op het gebied van homologatie en certificatie maakt hen hiervoor de perfecte partij.

Foto: Dynniq B.V.

Afgelopen mei en juni zijn door TASS International de eerste vier iTLC testprocedures uitgevoerd met een positief resultaat. Op basis daarvan zijn de geteste systemen van Swarco, Vialis, Dynniq en Ko Hartog gecertificeerd door Ivera. Het Ivera-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Wegbeheerders krijgen zekerheid door nieuwe typen iVRI’s door Ivera te laten certificeren, voordat zij door de wegbeheerders op de weg ingezet kunnen worden. Ivera heeft hiervoor aan TASS International een vervolgopdracht gegeven voor het uitvoeren van de testprocedures voor de koppelvlakken van de iVRI.

Gwen van Vugt, directeur bij TASS International: “Wij zijn zeer verheugd dat de samenwerking tussen Stichting Ivera en TASS International zal worden gecontinueerd en dat wij als onafhankelijke geaccrediteerde partij in de mobiliteits branch het vertrouwen hebben verworven om de certificering te kunnen blijven uitvoeren”.

De vervolgopdracht is gestart per 1 juli 2018 voor de duur van twee jaar.

Doorontwikkeling IVERA-protocol met een object voor Intergroentijden

17 augustus 2018 in Ivera Nieuws

Sinds 2016 richt Stichting IVERA zich niet langer alleen op het IVERA-protocol, maar op alle standaard externe protocollen van verkeersregelautomaten. Met de komst van de intelligente verkeersregelinstallaties, de “iVRI”, wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat.

In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan de VRA leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van de iVRI. Het IVERA-protocol 4.00 is hiervoor onder meer ontwikkeld.

Wegens de gebleken behoefte bij de operationele wegbeheerders heeft IVERA besloten om een nieuwe minor versie van het IVERA-protocol te ontwikkelen met een object voor Intergroentijden. De urgentie voor deze ontwikkeling is ingegeven doordat Intergroen inmiddels in de normering is opgenomen. Op dit moment wordt in een werkgroep, met leden van de Normcommissie samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gewerkt om deze wijziging op te laten nemen in de “Regeling Verkeerslichten”. De verwachting is dat deze wijziging in de tweede helft van dit jaar wordt gepubliceerd. Hierdoor is een noodzaak ontstaan om op korte termijn de functie ook in het IVERA-protocol te ondersteunen.

Overige wensen ten aanzien van uitbreidingen van het protocol worden meegenomen in besluitvorming rondom major ontwikkelingen.

Afgerond certificatie iVRI én uitreiking Ivera-certificaat aan iVRI-leveranciers

16 juli 2018 in Ivera Nieuws

Tijdens de CVN-vergadering op woensdag 11 juli 2018 heeft Ivera de testresultaten bekend gemaakt van de afgeronde certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI (“intelligente verkeersregelinstallaties”) én de eerste Ivera-certificaten uitgereikt aan de iVRI-leveranciers.

Stichting Ivera heeft in samenwerking met (geaccrediteerde) certificatiepartner TASS International de certificatieprocedure voor de iVRI opgezet. De testprocedures voor de belangrijkste vier koppelvlakken IVERA-TLC, IVERA-APP, RIS-FI en TLC-FI zijn door TASS International uitgevoerd en vormen de basis voor de eventuele toekenning van een Ivera-certificaat aan de geteste systemen.

Het Ivera-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Jeannet van Arum, voorzitter Ivera, overhandigde tijdens de CVN-vergadering het Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers: Swarco Nederland B.V., Vialis B.V., Dynniq B.V. en Ko Hartog Verkeerstechniek B.V.

Uitreiking Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers

Uitreiking Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers.
Van links naar rechts: Edwin Henning (Ko Hartog), Willem Mak (Vialis), Peter Bouwens (Dynniq) en Freek van der Valk (Swarco)

Ivera zorgt sinds 1999 voor de certificatie van het koppelvlak tussen de klassieke VRI en de verkeerscentrale die de installatie aanstuurt en beheert. De architectuur van de iVRI kenmerkt zich door een bredere connectiviteit en kent daardoor zes externe koppelvlakken.

De integriteit van de belangrijkste vier van die koppelvlakken wordt vanaf juli 2018 gewaarborgd door het nieuwe Ivera-certificaat. Controle van de andere twee koppelvlakken (onder andere VLOG3) zal in de loop van 2018 aan de certificatieprocedure worden toegevoegd.

De licentie certificaten voor het Ivera-protocol 4.00 (de iVRI) kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van Ivera (via de leveranciers). De kosten die wegbeheerders maken voor de aanschaf van een Ivera-gecertificeerde iVRI zijn gelijk aan de huidige kosten van het Ivera-certificaat: € 500,00 voor de aanschaf van een nieuwe installatie en € 50,00 voor de upgrade van een bestaande verkeersregelinstallatie tot iVRI.