IVERA Kenniscafé op 7 oktober 2020

13 augustus 2020 in Actueel, VRI Kenniscafé

Op woensdag 7 oktober 2020 organiseert Stichting IVERA een online Kenniscafé over alle ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en het beheer van de landelijke standaarden voor de iVRI.

We hebben een mooi, aangepast programma opgesteld om elkaar in deze bijzondere tijd toch te kunnen ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en al uw vragen te beantwoorden. De inhoud is niet anders, alleen de ervaring… en online geeft veel mooie mogelijkheden. U kunt dit Kenniscafé volgen via een livestream en via een eventapp zijn we in contact met elkaar.

  • Datum: woensdag 7 oktober 2020
  • Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Locatie: online

Meld u nu aan!

Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie. Heeft u collega’s die geïnteresseerd zijn, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Onderwerpen Kenniscafé

  • Toekomst Stichting IVERA

Stichting IVERA heeft het IVERA-protocol ontwikkeld en gezorgd voor certificering en de bijbehorende testtools. Daarnaast heeft de stichting een bijdrage geleverd aan overige koppelvlakken van de iVRI. De landelijke koppelvlakken van de iVRI zijn inmiddels geborgd in de landelijke governance buiten de Stichting IVERA. Dit heeft gevolgen voor de rol en scope van de stichting. Op dit moment is er sprake van een transitiefase voor het beheer van het IVERA-protocol. Beoogd wordt om de (door)ontwikkeling van het IVERA-protocol te borgen binnen het landelijke governance model. De Stichting IVERA en het LVMB (namens de landelijke governance) zijn hierover in gesprek.

  • IVERA-RIS

Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bijgekomen, het Roadside ITS station (RIS). Om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken is er behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-en door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd. Het communicatieprotocol IVERA-RIS. De Stichting IVERA heeft de behoefte vanuit de wegbeheerders opgehaald en ingebracht bij de landelijke governance.

  • Use Case Informeren

De iVRI is een complexe keten met verschillende schakels. Van de verschillende schakels zijn dan weer diverse “dialecten” aanwezig die hetzelfde zouden moeten functioneren maar in de praktijk “ongeveer” hetzelfde functioneren. Met name in het ketenbeheer maar ook in het productieproces werken deze dialecten verstorend. Als oplossingsrichting kan gedacht worden om gebruik te maken van open source componenten waar mogelijk. De Use Case Informeren is hier een goed voorbeeld voor.

  • Veelgestelde vragen

Tijdens het IVERA Kenniscafé gaan we in op veelgestelde vragen. Wegbeheerders kunnen hun vragen nu al sturen aan info@ivera.nl, zodat wij deze vragen kunnen meenemen.

Wij kijken er naar uit u op 7 oktober online te ontmoeten.

IVERA VRI Kenniscafé 20 januari 2016 – Presentaties

1 maart 2016 in Actueel, VRI Kenniscafé
De verkeerswereld ontwikkelt snel. Er wordt hard gewerkt aan de intelligente verkeersregelinstallatie en -automaten. Graag gaan we samen met u op pad om deze ontwikkeling door te maken. Daarom organiseert de stichting IVERA regelmatig VRI Kenniscafés.  De bedoeling is met name met elkaar in gesprek te raken en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Woensdag 20 januari vond het tweede IVERA Kenniscafé plaats in Houten.

Het programma was als volgt:

  1. De stand van zaken en planning van het vervolg van het iVRI project.
  2. Een verdieping van de architectuur.
  3. De ambitie van de Stichting IVERA 2.0

Verder vond er een brainstorm plaats over de consequenties van autonome voertuigen op de weg en in het bijzonder op kruispunten.

Klik op onderstaande links om de presentaties te downloaden.

Beter Benutten iVRI resultaten beschikbaar

3 februari 2016 in Actueel, VRI Kenniscafé

In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vier leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van Verkeeregelautomaten (VRA) standaarden ten behoeve van conneted en coöperatieve functionaliteit voor verkeersregelinstallaties. U vindt meest recente versies van de resultaten op de IVERA Site – Klik hier.

ZIVERA iVRI Kenniscafé – 23 november 2016 – presentatie

15 december 2015 in Actueel, VRI Kenniscafé

Op 23 november 2016 van 12.30 tot 13.15 uur heeft het iVRI Kenniscafé plaatsgevonden tijdens de Dag van Verkeer, Mobiliteit & Parkeren in de Expo te Houten.

We werken achter de schermen hard aan het mogelijk maken van de eerste intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s die in 2017 op de weg verschijnen. De standaardisatie van interfaces en de hoge snelheid waarin de ontwikkelingen plaatsvinden, vergen flinke inspanningen. Zowel voor wegbeheerders als voor de verkeersindustrie een reden om de samenwerkingsbanden aan te halen. De stichting beheer IVERA protocol werd in 1997 opgericht als een samenwerking van fabrikanten van verkeersregelautomaten. Wegbeheerders waren in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Om sneller te kunnen handelen en de belangen van de wegbeheerders en industrie beter op elkaar af te stemmen, zijn de wegbeheerders nu toegetreden tot het bestuur en gaat de stichting verder als publiek-private organisatie onder de naam Stichting IVERA. Graag delen we met u het proces wat tot deze reorganisatie heeft geleid en wat u daar in de toekomst van gaat merken.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat de stichting IVERA zich niet langer richt op de ontwikkeling en beheer van één standaard. De stichting richt zich op alle (externe) communicatiestandaards die te maken hebben met de verkeersregelautomaat en de certificering van verkeersregelautomaten van fabrikanten die deze op de markt brengen.

Naast een toelichting op de veranderingen in de IVERA organisatie, presenteren we de stand van zaken ten aanzien van vijf koppelvlakken die de nieuwe Verkeersregelautomaten kennen zoals de TLC-FI (interface met ITS applicaties) en RIS-FI (interface met Roadside ITS station). En gaan ten slotte in op de wijze waarop de verkeersregelapparatuur gecertificeerd zal worden om veiligheid, functionaliteit en interoperabiliteit nu en in de toekomst te borgen.

Bovengenoemde onderwerpen werden behandeld door Herman van der Vliet middels onderstaande presentatie.

< Download hier de presentatie >