Tijdens het IVERA Kenniscafé op woensdag 12 december 2018 verzorgde Willem de Boer van Technolution een workshop over cyber security aspecten iVRI. Cyber security is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van moderne systemen, omdat deze meer en meer met het internet verbonden zijn. De digitalisering brengt grote voordelen en leidt tot vele nieuwe mogelijkheden, ook voor de iVRI. Cyber security krijgt al veel aandacht binnen meer ‘traditionele’ IT-oplossingen. Maar ook bij operationele technologie (OT) in verkeerssystemen dient cyber security onderdeel te zijn van het ontwerpproces. Security by design. Een maatregel in proces of techniek kan alleen genomen worden als vooraf duidelijk is wat het dreigingsniveau is, wat de impact is en of de kosten die samenhangen met de maatregel kosten effectief zijn waarmee een acceptabel restrisico overblijft. Met de deelnemers van het Kenniscafé werden de mogelijke cyber security risico’s voor de iVRI besproken aan de hand van het model “Intuition & Reality”. En uitleg gegeven over het maken van een gedegen risico-analyse voor in kaart brengen cyber security aspecten.

Bron Technolution B.V.: Security by design

Herman van der Vliet (vice-voorzitter IVERA) presenteerde de stand van zaken certificering van de iVRI. IVERA heeft de certificatieprocedure voor de iVRI ingericht samen met geaccrediteerde certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties. De eerste vier iTLC testprocedures van Swarco, Dynniq, Vialis en Ko Hartog zijn in juli 2018 door TASS International uitgevoerd met een positief resultaat. De iTLC testprocedure voor het product Siemens/Ko Hartog heeft plaatsgevonden in december 2018.

Het IVERA-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties. IVERA heeft de certificatieprocedure geëvalueerd met TASS International en daar waar nodig de procedure bijgesteld.

Vervolgens zijn de wensen voor doorontwikkeling van het IVERA-protocol besproken en getoetst met de deelnemers van het Kenniscafé. IVERA heeft een inventarisatie gehouden onder de wegbeheerders en belanghebbenden naar de wensen voor het verder ontwikkelen van het IVERA-protocol. Ook is uitvoerig gesproken over het vereenvoudigen en beveiligen van het IVERA-invulformulier. Uitgezocht zal worden om het invulformulier online te plaatsen in een beveiligde omgeving, gekoppeld aan de IVERA-licentiedatabase. En het invulformulier te vereenvoudigen.

Foto Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. – Zittend: Marcel Heijkoop (Beleidsmedewerker DVM en VRI provincie Zuid Holland), Staand van links naar rechts: Jan Wijkhuisen (Projectmedewerker VRi-OVL provincie Zuid Holland), Edwin Henning (Technisch Directeur Ko Hartog), John Sanders (Projectmedewerker en Installatie Verantwoordelijke Verkeersregelinstallaties provincie Zuid Holland)

Jeannet van Arum (voorzitter IVERA) informeerde de deelnemers over de ‘toekomst van Stichting IVERA’. IVERA ziet geen reden van bestaan meer zodra alle zaken goed geregeld zijn in de nieuwe governance structuur voor landelijk opereren en beheren van iVRI standaarden in Nederland. Er leven nog een aantal zorgpunten bij IVERA met betrekking tot snelle besluitvorming, structurele financiering, inzet deskundigheid en certificering in de governance structuur. Deze zorgpunten werden gedeeld door de deelnemers van het Kenniscafé.

Het IVERA Kenniscafé werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Klik op onderstaande links om de presentaties te downloaden:

Wij kijken weer terug op een goed bezocht en interactief IVERA Kenniscafé, waarin veel waardevolle informatie is gedeeld. En bedanken de deelnemers en de sprekers voor hun bijdrage aan het Kenniscafé en de workshop.