Met de komst van intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s, die b.v. direct communiceren met uw smart phone, neemt het aantal communicatiestandaards snel toe. Nu IVERA formeel een publiek private organisatie is geworden, is er een duurzame basis voor wegbeheerders en de verkeersindustrie om samen de iVRI-standaardisaties te borgen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de wegbeheerders en de verkeersindustrie zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met innovaties. Diverse projecten maken het mogelijk dat al in 2017 de eerste intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s op de weg verschijnen. Tot op heden is er slechts één belangrijke standaard – IVERA – die zorgt voor communicatie tussen de VRI’s en verkeerscentrales. Voor de iVRI’s zijn er wel vijf verschillende standaards die naast de communicatie met de verkeerscentrales ook de communicatie tussen voertuigen, applicaties op uw smart phone etc. mogelijk maken.

De hoge snelheid waarin de ontwikkelingen plaatsvinden leiden tot meer complexiteit. Zowel voor wegbeheerders als voor de verkeersindustrie een reden om de samenwerkingsbanden aan te halen. De Stichting Beheer IVERA protocol werd in 1997 opgericht als een samenwerking van fabrikanten van verkeersregelautomaten. Wegbeheerders waren in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Om sneller te kunnen handelen en de belangen van de wegbeheerders en industrie beter op elkaar af te stemmen, zijn de wegbeheerders nu toegetreden tot het Bestuur en gaat de stichting verder als publiek –private organisatie onder de naam Stichting IVERA.

Naast de naamswijziging en de zo belangrijke wijziging in het Bestuur, richt de Stichting IVERA zich niet langer op de ontwikkeling en het beheer van één standaard. De Stichting richt zich op alle communicatiestandaards die te maken hebben met de verkeersregelautomaat en de certificering van verkeerregelautomaten van fabrikanten die deze op de markt brengen.

Wegbeheerders, vertegenwoordigers uit de verkeersindustrie en andere belanghebbenden die meer achtergrondinformatie willen hebben over de vernieuwde Stichting IVERA en de iVRI’s standaards, zijn van harte welkom op het IVERA Kenniscafé op 12 september. Voor meer informatie zie www.ivera.nl.