Sinds 2016 richt Stichting IVERA zich niet langer alleen op het IVERA-protocol, maar op alle standaard externe protocollen van verkeersregelautomaten. Met de komst van de intelligente verkeersregelinstallaties, de “iVRI”, wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat.

In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan de VRA leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van de iVRI. Het IVERA-protocol 4.00 is hiervoor onder meer ontwikkeld.

Wegens de gebleken behoefte bij de operationele wegbeheerders heeft IVERA besloten om een nieuwe minor versie van het IVERA-protocol te ontwikkelen met een object voor Intergroentijden. De urgentie voor deze ontwikkeling is ingegeven doordat Intergroen inmiddels in de normering is opgenomen. Op dit moment wordt in een werkgroep, met leden van de Normcommissie samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gewerkt om deze wijziging op te laten nemen in de “Regeling Verkeerslichten”. De verwachting is dat deze wijziging in de tweede helft van dit jaar wordt gepubliceerd. Hierdoor is een noodzaak ontstaan om op korte termijn de functie ook in het IVERA-protocol te ondersteunen.

Overige wensen ten aanzien van uitbreidingen van het protocol worden meegenomen in besluitvorming rondom major ontwikkelingen.