Wegbeheerders en fabrikanten van VRI’s presenteerden op 7 juni hun ervaringen met het gebruik van de eerste intelligente kruispunten (iVRI’s) die in Nederland in gebruik zijn genomen. Het gaat om systemen die zijn geïnstalleerd in Deventer, Apeldoorn en de Provincie Noord-Holland en die zijn geleverd door respectievelijk Dynniq, Vialis en Swarco. Vertegenwoordigers van deze organisaties traden afgelopen woensdag op een voor die gelegenheid georganiseerd Kenniscafé van de Stichting IVERA.

Nico van Beugen (gemeente Deventer), Luc Prinsen (Goudappel Coffeng) en Mark Veenstra (Dynniq)

Nico van Beugen (gemeente Deventer), Luc Prinsen (Goudappel Coffeng) en Mark Veenstra (Dynniq)

Herman van der Vliet (Dynniq, namens de Gemeente Deventer), Wierd Janse (namens de Gemeente Apeldoorn) en Cyril Cappendijk (namens Provincie Noord-Holland) presenteerden hun ervaringen bij het testen van de eerste ‘slimme’ verkeerslichten (de iVRI). Deze iVRI’s spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor een betere bereikbaarheid en doorstroming en dus een beter economisch vestigingsklimaat in de regio’s. Ze vormen bovendien een belangrijke stap op weg naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, waaronder bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. De eerste ervaringen zijn positief. Zowel de wegbeheerders als de leveranciers zijn tevreden over de eerste resultaten. Een aantal verbeterpunten moeten nog worden doorgevoerd, maar er is alle vertrouwen dat de iVRI’s dit jaar nog op straat geplaatst gaan worden.

Tot slot gaf Freek van der Valk, voorzitter Stichting IVERA, het woord aan Gwen van Vugt (van TASS International). Stichting IVERA bereidt zich voor op de certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI. Stichting IVERA heeft TASS International geselecteerd als partner voor het certificeren van de iVRI.

Het IVERA Kenniscafé werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Klik op onderstaande links om de presentaties te downloaden:

Wij kijken terug op een goed bezocht en interactief IVERA Kenniscafé, waarin veel waardevolle informatie is gedeeld. Het volgende IVERA Kenniscafé wordt georganiseerd op woensdag 6 september 2017 te Houten.