De Stichting Ivera verwacht in april 2018 de eerste certificaten uit te kunnen geven voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“ iVRI’). Met deze certificaten kunnen de leveranciers van iVRI’s aantonen dat de externe koppelvlakken van hun installatie voldoen aan de voorgeschreven specificaties. Het Ivera-certificaat biedt wegbeheerders het vertrouwen dat de geleverde iVRI’s de connectiviteit bieden die zij nodig hebben.

van links naar rechts: (deels buiten beeld) Freek van der Valk van Swarco, Edwin Henning van Ko Hartog, Sebastiaan Raaphorst van Locatienet, Chris de Vries van de Provincie Noord-Holland, Menno Lijkendijk van Ars Traffic & Transport Technology en Caspar de Jonge van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ivera zorgt sinds 1999 voor de certificatie van het koppelvlak tussen de klassieke VRI en de verkeerscentrale die de installatie aanstuurt en beheert. De architectuur van de iVRI kenmerkt zich door een bredere connectiviteit en kent daardoor zes externe koppelvlakken. De integriteit van de belangrijkste vier van die koppelvlakken wordt vanaf april 2018 gewaarborgd door het nieuwe Ivera certificaat. Controle van de andere twee koppelvlakken zal in de loop van 2018 aan de certificatieprocedure worden toegevoegd.

De kosten die wegbeheerders maken voor de aanschaf van een Ivera-gecertificeerde iVRI zijn gelijk aan de huidige kosten van het Ivera-certificaat: € 500,00 voor de aanschaf van een nieuwe installatie en € 50,00 voor de upgrade van een bestaande verkeersregelinstallatie tot iVRI.