Gebruik en kosten IVERA-licenties

Het IVERA-protocol is een initiatief van wegbeheerders en verkeersindustrie voor de ontwikkeling en het onderhoud voor datauitwisseling tussen verkeersregeltoestel en centrale. Zowel wegbeheerders als verkeersindustrie hebben belang bij dit protocol dat een uniforme data uitwisseling biedt.

Gebruik licentie

De stichting beheer IVERA protocol verstrekt licenties, via levenaciers aan wegbeheerders voor gebruik van dit protocol. De licenties zijn uitsluitend gebonden aan het met type en serienummer aangeduide verkeersregeltoestel. Ook vermeldt de licentie de locatie waar deze als eerste is geïnstalleerd.

Kosten licenties

De stichting beheer IVERA protocol brengt voor het gebruik van het Ivera-protocol kosten in rekening. Per 1 januari 2014 zijn de kosten voor nieuwe licenties verlaagd van €750,00 naar €450,00.

Administratiekosten

Voor elke afgegeven licentie en updates brengt Ivera per 1 januari 2011 €50,00 administratiekosten in rekening.

FAQ

Staat het de licentiehouder vrij het verkeersregeltoestel op een andere plaats, dan vermeld op de licentie, te gebruiken? Antwoord: Ja.

Indien een verkeersregeltoestel met licentie wordt vervangen door een nieuw verkeersregeltoestel dient dan een nieuwe licenties aangevraagd te worden? Antwoord: Ja.

Worden er licentiekosten in rekening gebracht voor licenties die worden afgegeven voor een upgrade van een Ivera 1.30 licentie naar een Ivera 2.10 licentie? Antwoord: Neen, alleen administratiekosten.