Per 1 januari 2021 stopt de Stichting Ivera met het innen van IVERA-licentiegelden in verband met de landelijke iVRI standaarden waar het IVERA-protocol onderdeel van is.

Gebruik licentie

De Stichting Ivera verstrekt licenties, via leveranciers aan wegbeheerders, voor gebruik van het IVERA-protocol. De licenties zijn uitsluitend gebonden aan het met type en serienummer aangeduide verkeersregeltoestel. Ook vermeldt de licentie de locatie waar deze (als eerste) is geïnstalleerd.

Kosten licentie

De Stichting Ivera brengt voor het gebruik van het IVERA-protocol vanaf 1 januari 2021 geen bijdrage in de ontwikkelkosten meer in rekening. Nieuwe licenties worden uitgegeven (op verzoek) tegen administratiekosten (€ 50,00), bijvoorbeeld indien een licentie moet worden geleverd als besteksverplichting.

De stichting Ivera richt zich in 2021 op de ontwikkeling van IVERA-RIS en de IVERA-Analyser. Zodra alle verplichtingen zijn afgerond, naar verwachting eind Q3 2021, neemt het bestuur een definitief besluit over opheffen van de Stichting Ivera per 1 januari 2022 en kunnen afspraken gemaakt worden om de assets van de stichting over te dragen aan de landelijke iVRI governance.

Gebruik en kosten IVERA-licenties