Sinds de Raad van Toezicht op 26 oktober 2014 heeft ingestemd met de certificeringsrapportage, zijn Siemens, Vialis, Ko Hartog en Imtech gecertificeerd. Daarmee hebben ze aangetoond IVERA 3.01 succesvol te hebben geïmplementeerd. Inmiddels heeft ook de vijfde leverancier van verkeersregelautomaten Swarco de implementatie afgerond.

Nadat in 2013 de IVERA 3.00 standaard is gepubliceerd zijn leveranciers aan de slag gegaan met de implementatie. Begin 2014 zijn door de Stichting IVERA testregelingen, een testtool en testprotocollen ontwikkeld en aan de leveranciers ter beschikking gesteld.
Nadat in juni 2014 vier bedrijven geaudit waren, bleken er nog enkele interpretatieverschillen in de standaard te zitten. Het bestuur en de Raad van Toezicht besloten begin juli eerst de standaard aan te passen. In juli publiceerde de Stichting IVERA 3.01. Inmiddels hebben de leveranciers er voor gezorgd dat IVERA 3.01 werkt. De auditor heeft dit bevestigd.
Tijdens de vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht op 26 oktober 2014 is het proces afgerond en is besloten Siemens, Vialis, Ko Hartog en Imtech te certificeren. Op 19 januari 2015 heeft het bestuur en de Raad van Toezicht besloten ook Swarco te certificeren.

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van verkeersregelautomaten en de versie waar die deze kan ondersteunen, klik hier.

Samen