Sinds 2016 richt IVERA zich niet langer alleen op het IVERA protocol, maar op alle standaard externe protocollen van verkeersregelautomaten. Met de komst van de iVRI (“intelligente verkeersregelinstallaties”) wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken (verbindingen) hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat.

IVERA heeft samen met TASS International een certificatieprocedure opgezet voor de externe koppelvlakken van de iVRI. De certificatieprocedure is medio mei 2018 afgerond.

De standaard protocollen zijn:

 • IVERA-TLC | Traffic management systeem – TLC Facilities
  Deze interface biedt de mogelijkheid aan verkeerscentrales om de basis functies van de iVRI te beheren en monitoren.
 • IVERA-APP | Traffic management systeem – ITS Applicatie
  Deze interface biedt de mogelijkheid om ITS applicaties functioneel te beheren en monitoren. Het protocol is samen met IVERA-TLC een doorontwikkeling van de bestaande IVERA standaard.
 • TLC-FI | TLC Facilities – ITS Applicatie
  Deze interface verbindt ITS applicaties met de VRI faciliteiten. De applicaties bepalen functioneel de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt terwijl de VRI faciliteiten zorgen voor de veiligheid.
 • VLOG
  Het VLOG protocol is bedoeld om verkeerskundige logging te genereren. Het protocol is ontstaan in de CVN-interface gebaseerde verkeersregelingen. Het belang van een streaming verkeerskundige logging (VLOG) neemt toe naarmate de verkeerscentrales en weggebruikers meer real-time informatie nodig hebben. Daarom is in de nieuwe versie informatie opgenomen over de toekomstige status van de signaalgroepen. Anders gezegd, het protocol biedt “tijd tot groen” en “tijd tot rood”.
 • RIS-FI | ITS Application – RIS Facilities
  Deze interface zorgt voor verbinding van de (functionele) applicatie met de Roadside ITS Station (RIS). Laatstgenoemde draagt zorg voor real-time informatie-uitwisseling met voertuigen. Op deze wijze kan informatie vanuit de verkeersregeling bij voertuigen terecht komen en tegelijk is de applicatie zich bewust van (bewegingen van) voertuigen rondom het kruispunt wat ten goede komt aan de optimalisatie.

De IVERA documenten 4.00 zijn te downloaden! U kunt de documenten downloaden op onze website. Ook kunt u via de website een testtool aanvragen voor de IVERA-TLC, IVERA-APP, TLC-FI en RIS-FI.