Op 12 december 2018 organiseert IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Overige thema’s die besproken worden zijn doorontwikkeling IVERA-protocol, werking CVN-RIS interface en toekomst Stichting IVERA.

 

Programma

1. Status certificering iVRI
IVERA heeft de certificatieprocedure voor de iVRI ingericht samen met geaccrediteerde certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties.

De eerste vier iTLC testprocedures zijn door TASS International uitgevoerd met een positief resultaat. Het IVERA-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Wegbeheerders krijgen zekerheid door nieuwe typen iVRI’s door IVERA te laten certificeren, voordat zij door de wegbeheerders op de weg ingezet worden. IVERA heeft hiervoor aan TASS International een vervolgopdracht gegeven voor het uitvoeren van de testprocedures voor de koppelvlakken van de iVRI.

2. Doorontwikkeling wensen IVERA-protocol
Met de komst van de iVRI wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat. Voor de gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van de iVRI is het IVERA-protocol 4.00 ontwikkeld.

Op gebleken behoefte van de wegbeheerders ontwikkelt IVERA een nieuwe minor versie van het IVERA-protocol met een object voor Intergroentijden. De urgentie voor deze ontwikkeling is ingegeven doordat Intergroen inmiddels in de normering is opgenomen. Hierdoor is een noodzaak ontstaan om op korte termijn de functie ook in het IVERA-protocol te ondersteunen.

Overige wensen ten aanzien van (major) uitbreidingen van het IVERA-protocol inventariseert IVERA op dit moment. Graag vernemen wij ook uw wensen tijdens het Kenniscafé.

3. Toekomst Stichting IVERA
Graag praten wij u bij over de toekomst van Stichting IVERA aan de hand van de discussies en gehouden consultatieronde door de Stratigic Committee rondom de nieuwe governance structuur voor landelijk opereren en beheren van iVRI standaarden en producten in Nederland.

4. Standaard CVN-RIS Interface
Ten tijde van de ontwikkeling en uitrol van iVRI applicaties gebaseerd op CCOL is de behoefte ontstaan om de CVN-C interface uit te breiden met RIS-FI ondersteuning. Doel hiervan is om de uitwisselbaarheid van CCOL applicaties tussen de applicatie containers van verschillende fabrikanten (weer) mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken is in de CVN overeengekomen om een specificatie op te stellen en te implementeren die hierin voorziet. Tijdens het Kenniscafé zal de werking van de CVN-RIS interface verder worden toegelicht.

5. Cyber security aspecten iVRI
Cyber security is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van moderne systemen, omdat deze meer en meer met het internet verbonden zijn. De digitalisering brengt grote voordelen en leidt tot vele nieuwe mogelijkheden, ook voor de iVRI. Cyber security krijgt al veel aandacht binnen meer ‘traditionele’ IT-oplossingen. Maar ook bij operationele technologie (OT) in verkeerssystemen dient cyber security onderdeel te zijn van het ontwerpproces. Tijdens het Kenniscafé verzorgt Technolution B.V. een workshop over cyber security aspecten in relatie tot de iVRI.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze Save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met meer informatie en een link om u aan te melden.