Op 16 mei 2018 organiseert Stichting IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s): intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

Programma

Ervaringen met iVRI’s
Tijdens het Kenniscafé worden de resultaten van de eerste ervaringen met de iVRI’s gepresenteerd. Er is hard gewerkt aan de intelligente verkeersregelinstallaties. De eerste iVRI’s zijn inmiddels in gebruik genomen.

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen gaan razendsnel en er moet nog veel gebeuren om daadwerkelijk te zorgen dat de iVRI’s op straat draaien. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van PKI’s voor verkeerslichten en nieuwere versies van topologiebestanden van kruispunten. Ook technische en ICT-gerelateerde zaken, zoals eisen die nodig zijn om een juiste koppeling te maken met de verschillende verkeerscentrales. Dit zijn vragen die nu opkomen bij de eerste uitrol.

Status certificering
Medio april verwacht IVERA de certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI af te ronden en kunnen de iVRI-licenties (IVERA Protocol 4.0) worden aangevraagd. Tijdens het Kenniscafé worden de eerste IVERA-certificaten 4.0 uitgereikt. Met deze certificaten kunnen de leveranciers van iVRI’s aantonen dat de externe koppelvlakken van hun installatie voldoen aan de voorgeschreven specificaties.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze Save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met meer informatie en een link om u aan te melden.