Op woensdag 7 oktober 2020 organiseert Stichting IVERA een online Kenniscafé over alle ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en het beheer van de landelijke standaarden voor de iVRI.

We hebben een mooi, aangepast programma opgesteld om elkaar in deze bijzondere tijd toch te kunnen ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en al uw vragen te beantwoorden. De inhoud is niet anders, alleen de ervaring… en online geeft veel mooie mogelijkheden. U kunt dit Kenniscafé volgen via een livestream en via een eventapp zijn we in contact met elkaar.

  • Datum: woensdag 7 oktober 2020
  • Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Locatie: online

Meld u nu aan!

Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie. Heeft u collega’s die geïnteresseerd zijn, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Onderwerpen Kenniscafé

  • Toekomst Stichting IVERA

Stichting IVERA heeft het IVERA-protocol ontwikkeld en gezorgd voor certificering en de bijbehorende testtools. Daarnaast heeft de stichting een bijdrage geleverd aan overige koppelvlakken van de iVRI. De landelijke koppelvlakken van de iVRI zijn inmiddels geborgd in de landelijke governance buiten de Stichting IVERA. Dit heeft gevolgen voor de rol en scope van de stichting. Op dit moment is er sprake van een transitiefase voor het beheer van het IVERA-protocol. Beoogd wordt om de (door)ontwikkeling van het IVERA-protocol te borgen binnen het landelijke governance model. De Stichting IVERA en het LVMB (namens de landelijke governance) zijn hierover in gesprek.

  • IVERA-RIS

Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bijgekomen, het Roadside ITS station (RIS). Om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken is er behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-en door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd. Het communicatieprotocol IVERA-RIS. De Stichting IVERA heeft de behoefte vanuit de wegbeheerders opgehaald en ingebracht bij de landelijke governance.

  • Use Case Informeren

De iVRI is een complexe keten met verschillende schakels. Van de verschillende schakels zijn dan weer diverse “dialecten” aanwezig die hetzelfde zouden moeten functioneren maar in de praktijk “ongeveer” hetzelfde functioneren. Met name in het ketenbeheer maar ook in het productieproces werken deze dialecten verstorend. Als oplossingsrichting kan gedacht worden om gebruik te maken van open source componenten waar mogelijk. De Use Case Informeren is hier een goed voorbeeld voor.

  • Veelgestelde vragen

Tijdens het IVERA Kenniscafé gaan we in op veelgestelde vragen. Wegbeheerders kunnen hun vragen nu al sturen aan info@ivera.nl, zodat wij deze vragen kunnen meenemen.

Wij kijken er naar uit u op 7 oktober online te ontmoeten.