Ivera heeft Tass International geselecteerd als partner voor het certificeren van de nieuwe generatie van verkeerslichten, de iVRI. Nieuwe typen iVRI’s moeten door Ivera worden gecertificeerd voordat zij door de wegbeheerders op de weg worden ingezet. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties. Tass International is de onafhankelijke partij die deze testprocedure voor Ivera uit zal voeren.

Igor Passchier van Tass International (L) in gesprek met Pascal de Jong en Peter Bouwens (R) van Dynniq bij een testmodel van de iVRI

Igor Passchier van Tass International (L) in gesprek met Pascal de Jong en Peter Bouwens (R) van Dynniq bij een testmodel van de iVRI

In de afgelopen jaren is door wegbeheerders, fabrikanten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie van verkeersregelinstallaties (VRI’s). Deze zogenaamde iVRI, ook bekend als het intelligente kruispunt, kan communiceren met de voertuigen in zijn omgeving. Verder kenmerkt de nieuwe architectuur van de VRI zich door een splitsing van de aansturing en de fysieke installatie op het kruispunt. Deze splitsing biedt wegbeheerders een grotere vrijheid bij het selecteren van leveranciers voor de verschillende componenten van de verkeersregelinstallatie.

Ivera is sinds 1995 verantwoordelijk voor de standaardisatie van het koppelvlak tussen de VRI en de verkeerscentrale die de betrokken installatie aanstuurt. Dankzij het optreden van Ivera kunnen wegbeheerders hun verkeerscentrales probleemloos combineren met de verkeerslichten van alle in Nederland actieve VRI-fabrikanten. Ivera is een stichting waarin wegbeheerders en VRI-fabrikanten samenwerken. Tass International is wereldwijd een leidende speler op het gebied van van het testen en certificeren van auto’s en voertuiggerelateerde systemen.