Ivera heeft overeenstemming bereikt met Vialis en Van Grinsven Software om het beheer van het softwareprotocol VLOG in handen te nemen. VLOG zorgt voor de logging van de verkeerskundige data die worden geregistreerd in een verkeersregelinstallatie. Het protocol is een belangrijk onderdeel van de architectuur van de iVRI, de nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties.

Geert Meijer van Vialis trad in de onderhandelingen over het beheer van VLOG op namens de eigenaars van het protocol

Geert Meijer van Vialis trad in de onderhandelingen over het beheer van VLOG op namens de eigenaars van het protocol

VLOG is een bestanddeel van CCOL, de programmeertaal waarin de regeling van veel verkeersregelinstallaties wordt geschreven. Het protocol is eigendom van Vialis en Van Grinsven Software. Omdat Ivera de verantwoordelijkheid heeft voor de certificering van de externe koppelvlakken van de iVRI, achtten partijen het wenselijk om Ivera een formele rol te geven in het beheer van VLOG. Daarover zijn op 7 maart jongstleden afspraken gemaakt.

(VLNR) Jan Wijkhuizen (Provincie Zuid-Holland), Marcel Heijkoop (ZH), Edwin Henning (Ko Hartog) en John Sanders (ZH) tijdens de fabrieksafnametest van een verkeersregelinstallatie van Ko Hartog.

(VLNR) Jan Wijkhuisen (Provincie Zuid-Holland), Marcel Heijkoop (ZH), Edwin Henning (Ko Hartog) en John Sanders (ZH) tijdens de fabrieksafnametest van een verkeersregelinstallatie van Ko Hartog.