Het Ivera-protocol

In Nederland zijn VRI’s meestal gekoppeld aan een verkeerscentrale. De centrale beheert de VRI en de regeling op afstand. Voor een goede werking van de verkeersregeling is het daarom ook essentieel dat de aansturing vanuit de centrale foutloos en efficiënt gebeurt. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn commando’s of instellingen door te geven en de toestand van de regeling te monitoren. Indien de communicatie tussen de systemen niet goed verloopt, kan de bediening problemen opleveren.

De eerste versie van het Ivera-protocol kwam eind 2001 op de markt. Inmiddels staan er in Nederland een kleine 6.000 systemen die voldoen aan de Ivera-standaard. Van de nieuwe regelingen en centrales maakt meer dan tachtig procent gebruik van de standaard. Daar blijkt al uit dat de markt de meerwaarde van de standaard inziet.

Het IVERA-protocol is een datacommunicatiestandaard voor verkeersregeltoestellen
en de daarmee verbonden centrale computersystemen.

Door het implementeren van het IVERA-protocol zijn verkeersregelinstallaties en centrales van verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. De protocolspecificatie is bovendien vrij beschikbaar, zodat andere fabrikanten zich bij het open communicatienetwerk kunnen aansluiten.

In Nederland zijn VRI’s meestal gekoppeld aan een verkeerscentrale. De centrale beheert de VRI en de regeling op afstand. Voor een goede werking van de verkeersregeling is het daarom ook essentieel dat de aansturing vanuit de centrale foutloos en efficiënt gebeurt. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn commando’s of instellingen door te geven en de toestand van de regeling te monitoren. Indien de communicatie tussen de systemen niet goed verloopt, kan de bediening problemen opleveren.

De eerste versie van het Ivera-protocol kwam eind 2001 op de markt. Inmiddels staan er in Nederland een kleine 6.000 systemen die voldoen aan de Ivera-standaard. Van de nieuwe regelingen en centrales maakt meer dan tachtig procent gebruik van de standaard. Daar blijkt al uit dat de markt de meerwaarde van de standaard inziet.

Zowel voor de wegbeheerder als de industrie heeft het veel voordelen als verkeersregelingen en centrale computersystemen dezelfde taal spreken. De wegbeheerder is niet meer afhankelijk van een vaste leverancier. Hij kan op basis van zijn functionele wensen en financiële eisen het best passende systeem selecteren. Ook kan hij de voor hem optimale combinatie van verkeersregelingen en een centraal systeem samenstellen. Dit sluit naadloos aan bij het overheidsbeleid om belangrijke opdrachten te gunnen na een openbare aanbesteding. De industrie kan op zijn beurt in principe de hele markt bedienen met apparatuur en kan zich daardoor volledig concentreren op de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.