De Stichting Ivera zal RHDHV, Sweco en Technolution uitnodigen om toe te treden tot haar bestuur. Dit zei Freek van der Valk, voorzitter van Ivera, gisteren tijdens het Ivera Kenniscafé in Houten. Uitgangspunt is dat alle partijen die belang hebben bij beheer en certificatie van de koppelvlakken van de iVRI in Ivera worden verenigd. Met RHDHV, Sweco en Technolution zal in de komende weken overleg worden gevoerd om de mogelijkheden voor bestuurlijke verbreding van Ivera te onderzoeken.

Hans Diender (Provincie Gelderland), Dimitri Poncin (Provincie Noord-Holland) en Marten Bergmans (Provincie Gelderland)

Sweco en Technolution gaven op het Kenniscafé acte de présence met presentaties over produkten die op de nieuwe iVRI-architectuur zijn gebaseerd. Daarbij ging Sandra Kamphuis van Sweco in op de voortgang van testcyclus waar de nieuwe ITS-applicatie van het bedrijf aan wordt onderworpen. William Meijer sprak namens Technolution over de impact die de iVRI heeft op de verkeersmanagementcentrales die het bedrijf levert.

Herman van der Vliet van Dynniq sprak namens Ivera en Tass International over de certificatieprocedure van de iVRI. Daarbij legde hij uit hoe de certificatieprocedure wordt ingericht en welke stappen nog gezet moeten worden voordat de eerste certificaten kunnen worden uitgereikt. Dat zal naar verwachting gebeuren in december 2017.

Ido Vlaminckx (L) van Rijkswaterstaat en Herman van der Vliet van Dynniq op het Kenniscafe van Ivera

De laatste spreker op het Kenniscafé was Ido Vlaminckx. Deze sprak namens Rijkswaterstaat over de beveiliging van de iVRI. Deze vorm van cybersecurity staat bekend onder de naam Public Key Infrastructure (“PKI”). Vlaminckx gaf een toelichting bij de onlangs over dit onderwerp vastgestelde richtlijn van de Europese Commissie en beantwoordde vragen van aanwezigen die zich zorgen maken over de complexiteit en de kosten van de beveiliging van de iVRI.

Het Kenniscafé werd bezocht door veertig vertegenwoordigers van wegbeheerders, fabrikanten van VRI’s, verkeerskundig experts en andere belanghebbenden. Een volgend Kenniscafé zal plaatsvinden in december. Daar zal RHDHV ingaan op de ITS-applicatie die het bedrijf voor de iVRI heeft ontwikkeld.