Akke Drentje is benoemd tot voorzitter van Stichting IVERA. Zij volgt Jeannet van Arum op. Akke Drentje is beleidsmedewerker Verkeersmanagement Beheer en Onderhoud Wegen bij de Provincie Gelderland en sinds december 2019 bestuurslid van Stichting IVERA.

Tevens heeft Ivera Eric Greweldinger verwelkomt als nieuw bestuurslid. Eric Greweldinger is verkeersontwerper/specialist DVM – afdeling Leefomgeving – bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Siemens heeft zich teruggetrokken uit het bestuur omdat Siemens geen (i)VRI’s meer ontwikkelt.

Als Ivera hebben we ons, gesteund door de achterban, toegespitst op de Ivera-koppelvlakken. We zien daarbij twee belangrijke pijlers, te weten samenwerking in de keten en onderhouden en doorontwikkelen van de standaarden en testtools. Samenwerking is nodig omdat de Ivera-koppelvlakken voor de iVRI onderdeel zijn van een grote keten. Het onderhouden en doorontwikkelen van de Ivera-standaarden heeft vorig jaar geresulteerd in IVERA 4.1 waarin Intergroen wordt ondersteund. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats voor de ontwikkeling van IVERA-RIS wat in de behoefte voor beheer van de RIS-en door wegbeheerders voorziet.