In 1997 werd de Stichting Beheer IVERA protocol opgericht als een samenwerking van fabrikanten van verkeersregelautomaten. Wegbeheerders waren in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Om sneller te kunnen handelen en de belangen van de wegbeheerders en industrie beter op elkaar af te stemmen, zijn de wegbeheerders in 2016 toegetreden tot het Bestuur en gaat de stichting verder als publiek –private organisatie onder de naam Stichting IVERA.
Naast de naamswijziging en de zo belangrijke wijziging in het Bestuur, richt de Stichting IVERA zich sinds 2016 niet langer op de ontwikkeling en het beheer van één standaard. De Stichting richt zich op alle communicatiestandaards die te maken hebben met de verkeersregelautomaat en de certificering van verkeersregelautomaten van fabrikanten die deze op de markt brengen.

Bestuur

F. van der Valk Swarco Nederland B.V. voorzitter
H. van der Vliet Dynniq B.V.
E. Henning  Ko Hartog Verkeerstechniek B.V.
G. Passier Siemens Nederland N.V.
J. van Arum LVMB / Provincie Noord-Holland vicevoorzitter
H. Minnema RWS
P. Kommers IVER / Gemeente Utrecht
D. Poncin CVN / Provincie Noord-Holland
G. Meijer Vialis B.V.
M. Fick Movensis B.V.

 

Secretariaat

Meer weten over IVERA?
Neem contact op met het secretariaat.

Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB  Gorinchem

Postadres:
Postbus 693
4200 AR  Gorinchem

Tel: +31 (0)183 822 913
Email: info@ivera.nl