Organisatie

De Stichting Ivera (“Ivera”) is in 1997 opgericht als samenwerkingsverband van wegbeheerders en leveranciers voor standaardisatie van de externe koppelvlakken van verkeersregelinstallaties (VRI’s) . In de jaren die volgden heeft Ivera de expertise én de organisatorische capaciteit ontwikkeld om deze taak succesvol uit te voeren.

Er is een protocol ontwikkeld waar de gehele markt zich aan heeft geconformeerd. Er zijn bijna 6.000 VRI’s geïnstalleerd die aan het Ivera-protocol voldoen. Dankzij het Ivera-protocol hebben wegbeheerders verregaande vrijheid gekregen bij de selectie van VRI-leveranciers. Het optreden van Ivera heeft bovendien de markt voor verkeerscentrales opengebroken. De gestandaardiseerde externe koppelvlakken van VRI’s faciliteerden de opkomst van nieuwe marktpartijen die, onafhankelijk van de leveranciers van VRI’s, met groot succes eigen producten op de markt hebben gebracht.

Ivera heeft zich daarmee bewezen als succesvol platform voor samenwerking tussen wegbeheerders en leveranciers op het gebied van de standaardisatie en innovatie van verkeersregelinstallaties.

Met de komst van de iVRI en de totstandkoming van de data keten van weggebruiker naar iVRI en vice versa, is een belangrijke stap gemaakt richting de toekomst. Dit heeft gevolgen voor de rol en scope van de Stichting Ivera. De drie pijlers waarop de activiteiten de komende tijd gebaseerd worden, zijn samenwerking, focus op Ivera-protocol en het rekenmodel. De drie pijlers zijn uitgewerkt in een visiedocument

Contact

T: +31(0)183 – 82 29 13
E: info@ivera.nl

Bezoekadres

Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Postadres

Postbus 693
4200 AR Gorinchem

Bestuur


Akke Drentje LVMB / Provincie Gelderland Voorzitter
Herman van der Vliet Dynniq B.V. Vice-voorzitter
Edwin Henning Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. Penningmeester/secretaris
Marcel Dukker Technolution B.V.
Marcel Fick op persoonlijke titel
Peter Goossens Vialis B.V.
Peter Kommers IVER / Provincie Utrecht
Freek van der Valk Swarco Nederland B.V.

Meer weten over IVERA?

Neem contact op met het secretariaat.
Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Postadres:
Postbus 693
4200 AR Gorinchem

Tel: +31 (0)183 822 913
Email: info@ivera.nl