Toekomstvisie op doorontwikkeling van de Stichting Beheer IVERA Protocol

Inteligent kruispuntDe Stichting Beheer IVERA Protocol staat op het punt zich te ontwikkelen tot de centrale organisatie voor standaardisatie van Intelligente Kruispunten in Nederland. Gedreven door de ontwikkelingen van smart mobility, staat verkeerskundig Nederland voor de innovatiesprong naar een nieuw type verkeersregelaar en –installatie. De benodigde systeemsprong vraagt om nieuwe technologie architectuur, nieuwe standaards en een vernieuwing van de organisatie: De Stichting IVERA – Standaardisatie Intelligente Verkeersregel Apparaten.

Download hier het beleidsplan