Op 6 september zullen sprekers van Sweco en Technolution tijdens het Kenniscafé van Ivera hun visie geven op de uitrol van de iVRI in Nederland. Sweco zal daarbij ingaan op de ITS-applicatie die het bedrijf voor de iVRI heeft ontwikkeld. Technolution zal uitleggen hoe de verkeerscentrales van de toekomst optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de iVRI aan wegbeheerders biedt.

Het hoofdkantoor van Sweco Nederland in De Bilt op 27 augustus 2017

De twee gastsprekers openen een programma waarin Ivera zelf een presentatie zal verzorgen over de certificatie van de externe koppelvlakken van de iVRI. Daarnaast zal Rijkswaterstaat zijn visie geven op de rol van de iVRI voor het beheer van public key infrastructure (“PKI”). Belangstellenden voor deelname aan het Ivera Kenniscafé kunnen zich aanmelden bij Ivera.

Het hoofdkantoor van Technolution in Gouda op 26 augustus 2017

Het hoofdkantoor van Technolution in Gouda op 26 augustus 2017