Tijdens het IVERA Kenniscafé op 18 september 2019 in Houten presenteerde Nico van Beugen (gemeente Deventer) de ervaringen opgedaan in de pilot met prioritering bij verkeerslichten (iVRI’s) voor meerdere speciale groepen (zoals bijvoorbeeld hulpdiensten, bussen en vrachtauto’s) in Deventer. Doel van de pilot was om te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere.

De wegbeheerders bespraken de werking van het nieuwe governance model voor landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten. Verder werd aandacht besteed aan het landelijke gestandaardiseerd iVRI configuratie formulier dat door Talking Traffic wordt ontwikkeld. En praatte Herman van der Vliet de deelnemers bij over de stand van zaken van de doorontwikkeling van het IVERA-protocol en certificering.

De presentaties van het IVERA Kenniscafé kunt u hieronder downloaden: