De Verkeersregelinstallatie (“VRI”)

Een verkeersregelinstallatie (“VRI”) is een installatie dat het verkeer regelt aan de hand van optische signalen, rood, geel en groen. VRI’s bestaan in grote lijn uit een regelkast, signaalmateriaal, mastmateriaal en detectieapparatuur. Zij dragen zorg voor een veilige en optimale afwikkeling van het verkeer en zijn veelal verbonden met verkeerscentrales van de wegbeheerders. Functioneel is de VRI een knooppunt in een verkeersnetwerk waar technische infrastructuur, optimalisatie van verkeersstromen, milieudoelstellingen en verkeersveiligheid samenkomen.

De verkeersregel automaat is het hart van de verkeersregelinstallatie. Deze automaat voert zogenoemde verkeersregelingen uit. Verkeersregelingen zijn een onmisbare schakel in het verkeer. Zij zorgen ervoor dat het verkeer ook bij een toenemende drukte veilig en optimaal kan blijven doorstromen. Voorwaarde daarvoor is in de eerste plaats dat de regeling goed functioneert en letterlijk bij de tijd is. Een slecht onderhouden of kwalitatief ondermaatse regeling is eerder een bron van ergernis dan dat deze bijdraagt aan een betere doorstroming, om over de gevolgen voor het milieu of de veiligheid nog maar te zwijgen.

In Nederland zijn verkeersregelingen vaak gekoppeld aan een verkeerscentrale. De centrale stuurt de regeling in dat geval op afstand aan. Voor een goede werking van de verkeersregeling is het daarom ook essentieel dat de aansturing vanuit de centrale foutloos en efficiënt gebeurt. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn nieuwe commando’s of instellingen door te geven en de toestand van de regeling te monitoren. Indien de communicatie tussen de systemen niet goed verloopt, kan de bediening problemen opleveren.