Stichting Ivera heeft de certificatieprocedure voor de intelligente verkeersregelinstallatie (“de iVRI”) ingericht samen met certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties. TASS International is de certificatiepartner die deze testprocedures voor Ivera uitvoert. Hun jarenlange ervaring op het gebied van homologatie en certificatie maakt hen hiervoor de perfecte partij.

Foto: Dynniq B.V.

Afgelopen mei en juni zijn door TASS International de eerste vier iTLC testprocedures uitgevoerd met een positief resultaat. Op basis daarvan zijn de geteste systemen van Swarco, Vialis, Dynniq en Ko Hartog gecertificeerd door Ivera. Het Ivera-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Wegbeheerders krijgen zekerheid door nieuwe typen iVRI’s door Ivera te laten certificeren, voordat zij door de wegbeheerders op de weg ingezet kunnen worden. Ivera heeft hiervoor aan TASS International een vervolgopdracht gegeven voor het uitvoeren van de testprocedures voor de koppelvlakken van de iVRI.

Gwen van Vugt, directeur bij TASS International: “Wij zijn zeer verheugd dat de samenwerking tussen Stichting Ivera en TASS International zal worden gecontinueerd en dat wij als onafhankelijke geaccrediteerde partij in de mobiliteits branch het vertrouwen hebben verworven om de certificering te kunnen blijven uitvoeren”.

De vervolgopdracht is gestart per 1 juli 2018 voor de duur van twee jaar.