Op 17 januari gingen wegbeheerders in de Jaarbeurs in Utrecht in debat met fabrikanten en verkeerskundigen over de praktische toepassing van de intelligente verkeersregelinstallatie (”iVRI”). Tijdens de bijeenkomst bleek dat de iVRI de tekentafel definitief heeft verlaten. Tegelijkertijd werd duidelijk dat bij wegbeheerders een grote behoefte bestaat aan kennis over de praktische toepassing van “het intelligente kruispunt”. Daarnaast werd gepleit voor landelijke coördinatie van de toepassing van de iVRI en voor standaardisatie van zijn gebruik.

Jeannet van Arum, vice-voorzitter Stichting Ivera, tijdens het gezamenlijk kenniscafé van LVMB, IVERA, CVN en IVER op 17 januari in Utrecht

Jeannet van Arum, vice-voorzitter Stichting Ivera, tijdens het gezamenlijk kenniscafé van LVMB, IVERA, CVN en IVER op 17 januari in Utrecht

De discussie vond plaats in het verband van een kenniscafé dat werd georganiseerd door het Landelijk Verkeersmanagementberaad (“LVMB”), de Stichting Ivera, de Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland (“CVN”) en Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici (“IVER”). Gespreksleidster van de bijeenkomst was Silvie Spreeuwenberg. Een meerderheid van de grote wegbeheerders in Nederland was vertegenwoordigd. Ook vrijwel alle fabrikanten en verkeerskundig adviesbureaus gaven acte de présence.

Robert Kooijman van de Gemeente Rotterdam in één van de werkgroepen

Robert Kooijman van de Gemeente Rotterdam in één van de werkgroepen

De bijeenkomst werd geopend door Jeannet van Arum, sectormanager verkeersmanagement van de Provincie Noord-Holland en vice-voorzitter van de Stichting Ivera. Zij legde uit hoe Ivera werkt aan standaardisatie van de externe koppelvlakken van de iVRI. Na haar sprak Marcel Fick, specialist verkeersregeltechniek bij Movensis en bestuurslid van Ivera. Hij ging in op de vraag of de iVRI voldoet aan de doelstellingen waarmee hij ooit is gelanceerd. Ook besprak hij de uitdagingen waar wegbeheerders voor staan nu de iVRI in hun netwerken wordt geïmplementeerd. Als derde inleider sprak Robert Kooijman, adviseur verkeersmanagement van de Gemeente Rotterdam, over de praktische aspecten van het gebruik van de iVRI. Daarbij ging hij onder meer in op de kosten en de risico’s van het gebruik van de iVRI.

Marcel Fick van Movensis tijdens zijn inleiding

Marcel Fick van Movensis tijdens zijn inleiding

Na de inleidingen werd in acht werkgroepen gedebatteerd over de toepassing van de iVRI. De meeste belangstelling ging daarbij uit naar de verkeerskundige werking van de iVRI. Vragen die aan de orde kwamen waren onder meer:

– landelijke standaardisatie van de manier waarop wachttijden tot groen en rood aan weggebruikers bekend worden gemaakt

– overgangsmaatregelen voor de prioritering van openbaar vervoer via de iVRI in plaats van de bestaande methoden

– het potentiële black box karakter van de iVRI en de mogelijkheden voor de wegbeheerder om de werking van de iVRI te beïnvloeden.

Debat in de werkgroepen tijdens het gezamenlijk kenniscafé van LVMB, IVERA, CVN en IVER op 17 november in de Jaarbeurs

Debat in de werkgroepen tijdens het gezamenlijk kenniscafé van LVMB, IVERA, CVN en IVER op 17 januari in de Jaarbeurs

In de andere werkgroepen kwamen andere praktische vragen naar boven:

– het belang een landelijk uniforme en complete beschrijving van kruispunten en de daarop geïnstalleerde iVRI’s als waarborg voor de goede werking van de iVRI en de daarop aangesloten applicaties voor weggebruikers

– de verwachting dat de kosten voor aanschaf en beheer van de iVRI hoger zullen zijn dan die voor de conventionele verkeersregelinstallatie

– de technische complexiteit van de iVRI en de gevolgen die dat heeft voor het beheer van deze installaties

– de manier waarop de standaardisatie en het beheer van de koppelvlakken van de iVRI wordt georganiseerd.

Gespreksleidster Silvie Spreeuwenberg

Gespreksleidster Silvie Spreeuwenberg

Gespreksleidster Sylvie Spreeuwenberg en Ivera-voorzitter Freek van der Valk vatten de discussies in de werkgroepen na afloop samen in twee kernachtige conclusies. In de eerste plaats zal bij wegbeheerders in de komende jaren veel kennis moeten worden opgebouwd om aanschaf, beheer en onderhoud van de iVRI succesvol te organiseren. In de tweede plaats blijkt dat grote behoefte bestaat aan landelijke coördinatie van de toepassing van de iVRI. Het gaat daarbij niet alleen om standaardisatie van koppelvlakken en de berichtgeving aan weggebruikers, maar ook om beveiliging van de iVRI tegen cybercriminelen en de correcte beschrijving van kruispunten.

Freek van der Valk, voorzitter van Ivera

Freek van der Valk, voorzitter van Ivera

LVMB, IVERA, CVN en IVER werken in de komende maanden aan een vervolg op de bijeenkomst in Utrecht. De thema’s kennisopbouw en landelijke coördinatie staan daarbij centraal. Een carrousel met foto’s van het evenement in de Jaarbeurs treft u onderaan dit artikel. De presentaties van de inleiders van het kenniscafé en een deelnemerslijst van het kenniscafe treft u onder de hypertext-links in deze zin.

  • Robert Kooijman van de Gemeente Rotterdam in één van de werkgroepen