Organisatie

De Stichting Ivera (“Ivera”) is in 1999 opgericht als samenwerkingsverband van wegbeheerders en leveranciers voor standaardisatie van de externe koppelvlakken van verkeersregelinstallaties (VRI’s) . In de jaren die volgden heeft Ivera de expertise én de organisatorische capaciteit ontwikkeld om deze taak succesvol uit te voeren.

Er is een protocol ontwikkeld waar de gehele markt zich aan heeft geconformeerd. Er zijn bijna 6.000 VRI’s geïnstalleerd die aan het Ivera-protocol voldoen. Dankzij het Ivera-protocol hebben wegbeheerders verregaande vrijheid gekregen bij de selectie van VRI-leveranciers. Het optreden van Ivera heeft bovendien de markt voor verkeerscentrales opengebroken. De gestandaardiseerde externe koppelvlakken van VRI’s faciliteerden de opkomst van nieuwe marktpartijen die, onafhankelijk van de leveranciers van VRI’s, met groot succes eigen producten op de markt hebben gebracht.

Ivera heeft zich daarmee bewezen als succesvol platform voor samenwerking tussen wegbeheerders en leveranciers op het gebied van de standaardisatie en innovatie van verkeersregelinstallaties.

Contact

T: +31(0)183 – 82 29 13
E: info@ivera.nl

Bezoekadres

Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Postadres

Postbus 693
4200 AR Gorinchem

Bestuur

Untitled
J. van Arum LVMB / Provincie Noord-Holland voorzitter
H. van der Vliet Dynniq B.V. vice-voorzitter
E. Henning Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. penningmeester/secretaris
F. van der Valk Swarco Nederland B.V.
H. Minnema RWS
P. Kommers IVER / Gemeente Utrecht
D. Poncin CVN / Provincie Noord-Holland
G. Meijer Vialis B.V.
M. Fick Movensis B.V.
- Siemens Nederland N.V.

Meer weten over IVERA?

Neem contact op met het secretariaat.
Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Postadres:
Postbus 693
4200 AR Gorinchem

Tel: +31 (0)183 822 913
Email: info@ivera.nl